Overheid


16 OKTOBER 2011 OPENING WONINGBOUWBEURS TE HANNA'S LUST

11-10-2011 | Archief

 

De ongeveer zesendertig 'model' woningen op het Hanna's Lust project zijn voor 99 procent af. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het installeren van nutsvoorzieningen zoals water en stroom.    

In dit verband zijn de Werkgroep Herstructurering Huisvestingsector en het Management Team Huisvesting op 6 oktober 2011 met de NV Energiebedrijven Suriname en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, te Hanna's Lust bijeengekomen.

Het Management Team Herstructurering Huisvesting is sinds de launch van het woningbouwprogramma van de regering Bouterse-Ameraali, op 30 juli, nu al tweeëneenhalve maand bezig met de voorbereidingen voor de in aantocht zijnde woningbouwbeurs.                    

De meeste woningen zijn technisch al opgeleverd. De afronding, het ophogen, verfraaien en toegankelijk maken van het emplacement behoren tot de laatste der werkzaamheden in deze fase.  Ook landscaping van de percelen wordt meteen meegenomen.

Het streven van het Management Team Herstructurering Huisvesting is er op gericht om zoveel als mogelijk een professioneel karakter te geven aan de woningbouwbeurs. Daarom is er een evenementen planner aangetrokken die moet assisteren bij de voorbereidingen ten behoeve van deze beurs.

Zeventien bouwkundige investeerders werken in alle ijver aan de woningen, die op de woningbeurs van 16 oktober 2011 compleet aan de gemeenschap zullen worden gepresenteerd.

De locatie is het Hanna's Lust project en de openingstijden van de woningbouwbeurs zijn als volgt:

  • Officiele opening zo 16 oktober: 14.00 - 20.00 uur
  • ma 17 - vr 21 oktober: 16.00 - 20.00 uur 
  • za 22- zo 23 oktober 10.00 - 20.00 uur 

 

NIEUWSBERICHTEN