Overheid


Bilaterale relatie Suriname – Cuba ook op agenda tijdens bezoek ACS-top (Cuba)

05-06-2016 | Kabinet van de President

Tijdens het bezoek aan Cuba in verband met de bijwoning van  de VII Vergadering van de Associatie van Caribische Staten (ACS) die op 4 juni jl. in Havana is gehouden, heeft President Bouterse ook op bilateraal niveau een ontmoeting gehad met zijn Cubaanse ambtgenoot, Raúl Castro.

Samenwerking en uitwisseling
Tijdens de ontmoeting hebben President Bouterse en President Castro van gedachten gewisseld over onderwerpen van de bilaterale en regionale agenda, terwijl ook de uitdagingen op internationaal vlak aan de orde werden gesteld.

President Bouterse onderstreepte onder andere de samenwerking op de gebieden van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw, die als belangrijke pilaren werden aangemerkt voor de realisatie van sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Ook mogelijkheden voor energie samenwerking en de gezamenlijke uitvoering van projecten waaruit beide landen voordeel kunnen halen kwamen aan de orde.

Afgesproken werd dat op korte termijn op technisch niveau, consultaties zullen plaatsvinden voor de formulering van gezamenlijke projecten en de uitwerking van samenwerkingsmodaliteiten, waarbij productie gerichte sectoren prioriteit zullen genieten.

Wat andere interesse gebieden van de bilaterale agenda betreft, werden tevens   capaciteitsversterking van maatschappelijk kader en de verbetering van de onderlinge luchtverbinding benadrukt.

Internationale agenda
Wat de regionale en internationale agenda betreft, bleven beide staatshoofden  stilstaan bij de hedendaagse uitdagingen voor politieke, economische en sociaal – maatschappelijke stabiliteit, waarbij in vele gevallen externe factoren hieraan ten grondslag liggen.

Bouterse bevestigde tijdens dit onderhoud wederom de steun van Suriname voor de opheffing van de economische, financiële en handelsblokkade tegen Cuba.

Het ligt in de bedoeling dat voor de verdere verdieping van de samenwerking op de gebieden van gezondheidszorg en onderwijs, de bewindslieden van deze beleidsgebieden spoedig voor een werkbezoek afreizen naar Cuba.

 

President Desiré Delano Bouterse werd vergezeld door Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Ike Antonius, Suriname’s Ambassadeur te Cuba.

NIEUWSBERICHTEN