Overheid


Bouterse beëdigt Paul Somohardjo tot voorzitter DNA

26-06-2015 | Kabinet van de President

President Desiré Delano Bouterse heeft op vrijdag 26 juni de heer Slamet Paul Somohardjo beëdigd tot voorzitter van De Nationale Assemblee in een korte ceremonie.

Na de algemene, en vrije verkiezingen met geheime stemming op 25 mei jongstleden was het nu de tijd om verdere Staatsrechtelijke stappen te zetten, aldus Bouterse bij zijn inleiding nadat het lid Somohardjo zijn gelofte aflegde, als oudste lid van de nieuwgekozen volksvertegenwoordigers op assemblee niveau.

In artikel 66 van de Grondwet staat, dat de leiding van de eerste DNA vergadering in het nieuwe 5-jarig termijn voorbehouden is aan het oudste lid in jaren. 

In artikel 56 van de Grondwet is bepaald dat de leden van DNA gekozen worden voor een zittingsperiode van vijf jaar, wat concreet betekent dat niet later dan op 30 juni 2015, een vergadering van dit Staatsorgaan wordt gehouden voor de toelating van de nieuw gekozen DNA-leden – zulks na onderzoek van hun geloofsbrieven. 

Artikel 67 van de Grondwet bepaalt dat in dezelfde vergadering van DNA de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van De Nationale Assemblee voor de komende vijf jaar plaatsvindt.

President Bouterse vervolgde met "vandaag zijn wij getuige geweest van de eed en belofte van trouw én gehoorzaamheid aan de Grondwet die het lid Somohardjo heeft afgelegd. Nu heeft hij, zoals de Grondwet dat voorschrijft, de taak om alle overige vijftig (50) gekozen leden toe te laten tot DNA en hun te beëdigen." De beëdiging van DNA leden die gekozen zijn bij de laatstgehouden verkiezingen van 25 mei vindt op dinsdag 30 juni plaats. 

President Bouterse wenste het lid Somohardjo, tevens fungerend voorzitter bij de eerste vergadering van DNA op 30 juni, veel wijsheid toe.

 

Zie hier de volledige toespraak bij de beëdiging van het lid Somohardjo

NIEUWSBERICHTEN