Overheid


CDB en IDB keuren projecten voor Suriname goed

08-06-2016 | Ministerie van Financiën

In de laatstgehouden Board of Directors meeting hebben de Caribbean Development Bank (CDB) op 16 mei, en de Inter-American Development Bank (IDB) op 8 juni (vandaag) elk een lening voor Suriname goedgekeurd.

Leningen ten behoeve van de energiesector
Bij de CDB gaat het om de 'Energy Sector Policy Based Loan' voor een bedrag van US$ 50 miljoen. De IDB heeft een bedrag van US$ 70 miljoen goedgekeurd voor 'Support to the Institutional and Operational Strengthening of the Energy Sector'. 

Deze leningen zijn goedgekeurd op basis van de actualisering van het Energiebeleid en de daarbij behorende randvoorwaarden die Suriname heeft doorgevoerd. Specifiek gaat het om de formulering van de vernieuwde beleidsvisie in de Energie sector. Met dit beleid wil de Regering de Surinaamse energiezekerheid duurzaam garanderen.

Hieronder vallen ook:

  • de aanname van de Energiewet
  • de aanname van de Wet instelling Energieautoriteit
  • de toepassing van Renewable Energy technieken die rekening houden met milieu aspecten,
  • het gebruik van zonne-energie

Deze leningen zijn in het kader van het overeengekomen agreement met het IMF waarbij deze instellingen zich hebben gecomitteerd Suriname aanzienlijk te ondersteunen binnen het kader van deze Standby Arrangement met het IMF

Beide projectdocumenten zijn vandaag door de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, met de vertegenwoordigers van de CDB en IDB ondertekend. Deze fondsen zijn binnen enkele dagen ter beschikking van de regering. 

 

Verklaring IDB inzake lening
"[...] The project will increase Suriname’s technical capacity to implement a sustainable power sector framework, which will facilitate the execution of an Electricity Sector Plan that will include a coordinated strategy for the sustainable and efficient development of the power sector.

The IDB loan is the third in a programmatic policy-based series of independently and technically connected loans to strengthen the country’s electricity sector. The operation will consolidate the support for regulatory policy reforms and sector decisions envisioned in the program, including the approval of a sector policy with an accompanying legal and institutional framework, the introduction of cost-recovery principles in the commercial management of N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), and improvements in the utility’s corporate management and governance." 

 

NIEUWSBERICHTEN