Overheid


Statement Dag van de Biodiversiteit

22-05-2015 | Kabinet van de President

Vandaag, 22 mei, wordt mondiaal wederom Internationale Dag van de Biologische Diversiteit gevierd − de gezonde verscheidenheid van het leven op aarde. Dit jaar staat in het licht van 'Biodiversiteit voor Duurzame Ontwikkeling'.

Het lot van de mensheid is nauw verbonden met de biologische diversiteit. Er wordt gerapporteerd dat habitat degradatie en het verlies van biodiversiteit het levensonderhoud bedreigen van meer dan 1 miljard mensen in droge en sub-vochtige gronden. Daarom moeten strategieën worden ontwikkeld om de biodiversiteit te beschermen teneinde  armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te bereiken.

De wereldgemeenschap heeft terecht de relevantie van biodiversiteit verbonden aan het nieuwe pakket van Sustainable Development Goals (SDGs) dat onderdeel moet worden van de Post-2015 Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

Suriname verkeert in de gelukkige positie om het groenste land ter wereld te zijn. We zetten ons in om dit ook in de komende decennia te blijven. Uit recente rapportages is gebleken dat Suriname op dit moment het laagste ontbossingspercentage in de Amazone heeft. Dat stemt gerust maar wil niet zeggen dat we achterover mogen leunen. Het is ons aller verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met onze directe leefomgeving en ons natuurlijk kapitaal, welke de basis zal vormen voor onze duurzame ontwikkeling. Onder andere door de inzet van voorlichtingsprogramma’s en aangepaste wetgeving moeten wij inspelen op handhaving van regels en informatiegaps die er bestaan rondom milieu-issues van diverse aard. We denken hierbij aan de kleinschalige goudsector, aan afvalverwerking maar ook aan efficiënt omgaan met stroom.

Overal om ons heen kunnen we het belang zien van evenwichtige ecosystemen voor het creëren van welzijn en welvaart. Biodiversiteit is de basis voor duurzame middelen van bestaan.

Biodiversiteit en traditionele kennis gaan hand in hand. We zien het in de voedselproductie, de noodzaak van schoon en voldoende drinkwater, schone lucht en het onder controle kunnen houden van ziekten en plagen. Ook in de landbouw en moderne industrieën, zoals de farmaceutische industrie die van plantaardig en dierlijk materiaal medicatie produceert ten behoeve van de mensheid; de cosmetische industrie die eveneens gebruik maakt van plantaardig en dierlijk materiaal alsook de agro-industrie die de agrarische biodiversiteit benut ten behoeve van de mensheid. Bij het aandragen van oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering is nauwkeurige aandacht voor evenwicht in de biodiversiteit nodig, door te zorgen dat op langere termijn koolstof wordt vastgehouden in de verschillende biomen op aarde.

Met de instelling van het Centraal Suriname Natuur Reservaat in 1998 namen we al eens een gedurfde stap door bijna 10% van ons grondgebied in bescherming te nemen. Maar, Suriname is als groenste land ter wereld in de unieke positie om nog steeds een duidelijke leiderschapspositie in te nemen ter bescherming van haar ecosystemen.

Economische groei, bescherming van onze ecosystemen en sociale inclusie moeten hand-in-hand gaan. We zijn ervan overtuigd dat verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en milieubescherming in balans kunnen zijn. In dit kader staat Suriname volledig achter het internationaal overeengekomen Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 en de vastgestelde Aichi Targets, te bereiken vóór 2020.

NIEUWSBERICHTEN