Overheid


Dag van de Culturele Diversiteit: President noemt Suriname multi-cultureel voorbeeld

21-05-2015 | Kabinet van de President

Boodschap van President Desiré Delano Bouterse op de Werelddag van de Culturele Diversiteit voor Dialoog en Ontwikkeling:

“Cultuur" zoals door de internationale gemeenschap wordt geformuleerd, is

"een weerspiegeling van het verleden,
evenwel een verleden dat leeft omdat het door en door verbonden is met het
 dagelijks leven van de mens. Het vertegenwoordigt al die waarden van het denken,
artistieke expressie, tradities en leefwijzen, die een gemeenschap leiden en inspireren,
waardoor zij begiftigd wordt met eigen identiteit en de voortzetting van haar historie handhaaft, terwijl zij zich een weg baant naar de toekomst. Op deze wijze beschouwd,
blijkt cultuur noch een intellectuele luxe te zijn, noch een soort moreel comfort
dat voor een bevoorrechte elite is weggelegd.”

In Suriname herbergen we meerdere culturen die één voor één gedurende vele eeuwen zijn samengebracht vanuit verschillende delen van de wereld. Wij hebben daarna geleerd om, apart gehouden, toch samen te werken onder een gemeenschappelijke autoriteit. De principes van co-existentie en tolerantie zijn daardoor diep geworteld in de ziel van een ieder van ons. Wij zijn niet alleen een multi-culturele maar, meer nog, een tolerante natie. Iets wat is aangeboren in elke Sranan man en Sranan uma. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze sociale ontwikkeling. Culturele diversiteit is wat wij zijn en waardoor wij ons laten leiden.

Ik ben blij om te zien dat na perioden van etnische scheiding het besef hoe rijk dit ons maakt als volk binnen de samenleving en bovenal binnen alle politieke partijen groeiende is. Cultuur is door de onderlinge beïnvloeding veel meer dan de afzonderlijke culturen in onze samenleving en is als zodanig een essentiële drager van onze nationale ontwikkeling. Wij zien dat als een waardevol bezit – één waarop wij trots zijn en die wij graag willen delen. Onze diversiteit in cultuur, en hoe vredig met elkaar te leven en te werken ongeacht religie of etnische afkomst, kan een model voor de wereld zijn.

Terwijl onze natievorming steeds meer gestalte krijgt, is het tegelijkertijd belangrijk dat we voldoende aandacht besteden aan de herkomst van onze afzonderlijke culturen met hun eigen typische kenmerken zoals talen, normen en waarden, keuken, en religie. Pas als we onszelf echt kennen, kunnen we vooruit met ontwikkeling. Het is belangrijk dat we onze eigen kijk op de Surinamer vastleggen en onze geschiedenis herschrijven, niet beginnend bij de donkere dagen van verdrijving, slavernij en contractarbeid, maar juist daarvoor al. Wij moeten met zijn allen beseffen dat onze geschiedenis niet begon bij ellende maar juist startte als verzameling van historisch, rijke culturen. Pas na dit besef zullen we in staat zijn om vanuit een gesterkt geloof in eigen kunnen te werken aan optimaal succes voor Suriname.

Wat mij betreft is Suriname een multi-etnisch en multi-cultureel voorbeeld, en staan wij gereed om de verworvenheden van onze journey met de wereld te delen. Ik hoop dan ook dat wij onze tolerante waarden en normen - ook bij de verkiezingen van aanstaande maandag - hoog houden en onze diversiteit behandelen als bindmiddel, niet als scheiding. 

 

NIEUWSBERICHTEN