Overheid


Verjonging personeel van Kabinet is aangevangen

07-09-2015 | Kabinet van de President

Nadat De Nationale Assemblee een verjonging heeft gekend en de regering haar jongste functionarissen ooit kent, zal ook het Kabinet van de President haar kader verjongen.

In de komende maanden zullen de kandidaten voor diverse posities worden klaargestoomd zodat zij per begin 2016 deze functies fulltime over kunnen nemen. In de tussentijd zullen diverse adviseurs aanblijven om de nieuwe generatie bij te staan zolang dat noodzakelijk is.

 

Functievereisten aangescherpt 
Bij de werving van kandidaten is er naast persoonlijke eigenschappen sterk gelet op de aangescherpte vereiste kwalificaties voor de functies. Een deel van de nieuwe medewerkers bevindt zich momenteel nog in het buitenland alwaar zij internationale ervaring opdeden op hun vakgebied, maar zullen in de komende periode terugverhuizen naar Suriname. 

Luitenant Kolonel Mitchell Labadie zal per 1 januari 2016 aangesteld worden in de nieuwe functie van Chef Staf op het Kabinet van de President.

Labadie (39) heeft de afgelopen jaren namens Suriname gediend in de Defensie Raad van UNASUR met als standplaats Argentinië, en was medeverantwoordelijk voor het succesvol voorzitterschap van deze Raad door Suriname gedurende 2013-2014. Hij heeft zijn officiersopleiding doorlopen in Venezuela, en later een Masters diploma in Public Administration aan het Lim A Po Instituut in Paramaribo behaald. Hij heeft daarnaast gediend in diverse functies binnen het Nationaal Leger en was tussen 2011-2013 Hoofd Planning en Onderzoek op het Ministerie van Defensie in Suriname, waarna hij bij UNASUR Suriname vertegenwoordigde voor defensie aangelegenheden. Zijn organisatievermogen, diplomatiek inzicht en regionale oriëntatie (met name binnen Zuid-Amerika) waren doorslaggevend voor zijn benoeming. Luitenant-Kolonel Labadie neemt hiermee per 2016 de dagelijkse leiding van het Kabinet van de President.

Mitchell Labadie nieuwe Chef Staf Kabinet President (1)


Mevrouw Peggy Bouterse-Bilkerdijk (45) wordt adviseur, belast met buitenlands beleid  en economische aangelegenheden, alsook met de reorganisatie van het Kabinet van de President. In dit licht zal Bouterse-Bilkerdijk de functie van Chef Staf voorbereiden en tevens tijdelijk waarnemen. Naast een studie internationale relaties aan de universiteit van Brazilië en diplomatieke ervaring op de ambassade in Brussel, heeft zij ruim 14 jaar ervaring opgedaan als senior manager bij grote Nederlandse concerns zoals Ahold en Makro. Haar specialiteiten op het gebied van verandermanagement en marktgerichte concepten leverde haar het predicaat powerlady op binnen de business clubs van Zuid-Nederland. Dezelfde capaciteiten zullen nu in Suriname worden ingezet om vorm te geven aan het reorganiseren van het Kabinet en het verdiepen van Suriname’s internationale relaties.


Ook bij de andere afdelingen zal gewerkt worden met hoogopgeleide, jonge professionals uit het betreffende vakgebied, die de kans zullen krijgen om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Momenteel vinden gesprekken plaats voor deze laatste invullingen. Met deze gefaseerde verjonging van kader speelt de President binnen zijn eigen gelederen in op zijn uiteengezette visie dat jongeren kansen geboden moeten worden om zich te ontwikkelen.


Digitalisering

Tegelijkertijd zal het Kabinet van de President ter bevordering van de efficiëntie, net als de ministeries, overgaan op een geautomatiseerd systeem waarbij procedures gedigitaliseerd worden en zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Dit is de eerste fase van e-Government die stapsgewijs zal worden uitgebreid en ingevoerd in de komende vijf regeringsjaren.

NIEUWSBERICHTEN