Overheid


Ministersteam compleet met beëdiging van nog 2 ministers

04-09-2015 | Kabinet van de President

Op vrijdag 4 september 2015 zijn minister 16 en minister 17 van het Kabinet Bouterse-Adhin beëdigt door de President.

Aan het begin van zijn toespraak zij Bouterse dat hij na het zien van de krantenberichten met aangespoelde kinderlijken vanuit elders op de wereld bij zichzelf dacht “hoewel wij het niet makkelijk hebben, maar wij God mogen danken dat wij hier leven in een paradijs. En laten wij elkaar schragen, laten wij onze kritieken hebben in opbouwende zin, laten wij de beleidsmakers kritisch volgen, hun ondersteunen, hun helpen te corrigeren, zodat wij als land niet daar terecht zullen komen als wat wij gister en vandaag gezien hebben in de media. Wroko de fu du.”

De President gaf aan dat het oorspronkelijk streven was om te komen tot 14 ministeries. Dit was op papier ook gelukt volgens het staatshoofd. Hij legde echter uit dat “na overleg met de coalitie en deskundigen is aangegeven dat als we de samensmelting richtig wilden doen dit langer dan 1,5 tot 2 jaar zou gaan duren omdat kinderziektes zouden worden moeten opgelost”. Inmiddels is ervoor gekozen om het Ministerie van Soziale Zaken en Volkshuisvesting toch te bemensen met een Minister, met die verstande dat een groot deel van de taakstelling van het ministerie – door de sociale wetten – op termijn wellicht overbodig wordt. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal ondertussen alvast de naamsverandering naar het Ministerie van Welzijn ondergaan.

De President wendde zich tot de nieuwe ministers en zei “Ik denk en dan begin ik bij onze geliefde Joan, dat het geen gemakkelijke job zal zijn. Maar ik weet dat we een team hebben dat bereid is elkaar te schragen. […]Gelukkig kunnen we vandaag zeggen, we hebben een veteraan ook erbij gehaald,” hiermee doelend op minister Moestadja.

Mevrouw Joan Dogojo (33) wordt Minister van Welzijn en de heer Soewarto Moestadja zal Minister van Arbeid zijn. De President wenste beide ministers veel succes toe met de nieuwe job.

In totaal zijn er nu 17 ministers beëdigt in het regeerteam Bouterse-Adhin. Het team bestaat uit 13 heren en 4 vrouwen. Ook zijn er 6 relatief jongere ministers die de kans hebben gekregen om hun kunnen in te zetten ten behoeve van Suriname. De meer ervaren ministers, zoals minister Moestadja, minister Relyveld, minister Rusland en minister Algoe zullen de overige 13 ministers - nieuwe gezichten in de politiek - ondertsteunen in hun nieuwe publieke functie.

NIEUWSBERICHTEN