Overheid


President Bouterse beëdigt nieuwe leden van het Hof van Justitie

04-12-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Desiré Delano Bouterse heeft op donderdagochtend 4 december Leden en plaatsvervangend Leden van het Hof van Justitie beëdigd.

De President geeft aan dat het moderniseren en versterken van de Rechterlijke Macht een van de beleidsdoelen is van de Regering. President Bouterse zei "dit doel denkt de Regering te bereiken door het versterken en realiseren van de opleidingen ten behoeve van de Rechterlijke Macht teneinde adequate bemensing van de Rechterlijke Macht. U bent na jarenlange studie, training en ervaring door en binnen de rechterlijke macht opgeleid om, snelle, goede, onafhankelijke, deskundige en integere rechtspraak te leveren. Als resultaat van de opleidingen staan wij vandaag hier om een tiental rechterlijke functionarissen te benoemen tot respectievelijk lid en lid plaatsvervanger bij het Hof van Justitie. Vanuit deze positie bent u aangewezen om de gemeenschap te dienen vanuit uw verantwoordelijkheid."

President Bouterse ging ook in op de taak van de overheid ten opzichte van de Rechterlijke Macht, zoals de bezoldiging van functionarissen, waarover recentelijk ook in de samenleving ophef is ontstaan.

De President zei blij te zijn met de beëdiging van een tiental nieuwe functionarissen, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat dit nog lang niet genoeg is om het aantal rechtszaken adequaat af te kunnen wikkelen. "Wij zijn ons ervan bewust dat de tijd dringt om die noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het streven van de Regering is om de Rechterlijke Macht adequaat te bezetten met minimaal veertig rechterlijke functionarissen en ervoor zorg te dragen dat ook de ondersteunende diensten worden versterkt. Bovendien zal op korte termijn de verdere bemensing en behuizing van de rechtspleging in overleg met het Hof van Justitie ter hand worden genomen. Op stapel liggen verder de benoemingen van een aantal deurwaarders en griffiers en de verkorte opleiding en benoeming van ervaren juristen tot rechter."

De President sprak de felicitatie uit aan de nieuwe Leden en plaatsvervangend Leden van het Hof en hun families met de woorden: "De Regering heeft er alle vertrouwen in dat u allen een waardige en wezenlijke bijdrage zult leveren aan de rechtspraak. Een rechtspraak waarbinnen er slechts plaats is voor gerechtigheid en gebondenheid aan wet en recht en het rechtssysteem."

 

Lees hier de volledige toespraak van de President bij de beëdiging

NIEUWSBERICHTEN