Overheid


Regering neemt voorstellen van parlement mee in overwegingen

11-09-2015

Op donderdag 10 september 2015 heeft de Regering uitleg gegeven over de beweegredenen om te komen tot aanpassing van het tarievenstelsel van de nutsbedrijven SWM en EBS, alswel als de solidariteitsheffing op benzine.

Vicepresident Ashwin Adhin schetste de situatie waarvoor de regering zich geplaatst zag, en verontschuldigde zich voor de communicatie naar het parlement en de samenleving welke onvoldoende is geweest. Daarentegen stelde hij een breedvoerige informatiecampagne in het vooruitzicht, niet alleen om mensen te informeren over de tarieven maar ook om bewustzijn te creeren over het zuiniger omgaan met stroom en water.

Minister Gillmore Hoefdraad, Financiën, gaf een uiteenzetting van het financieel opereren van de overheid, welke ertoe geleid heeft dat er over de jaren heen situaties zijn ontstaan die niet langer houdbaar zijn. De minister kondigde aan dat er een pakket van maatregelen komt die, samen met wetsaanpassingen, de ordening en efficiëntie in het financiële verkeer van de overheid moet terugbrengen. 

Minister Regillio Dodson, Natuurlijke Hulpbronnen, legde vervolgens in detail uit wat de aangetroffen situaties was van de bedrijven SWM en EBS, en waarom ingrijpen nodig was. Zo stond hij stil bij de schuldenlast van de bedrijven en de hoognodige investeringen die onmogelijk zijn bij het huidige tarief. De minister zette uiteen waar de beide bedrijven qua dienstverlening en investeringen naartoe gaan in de komende 10 jaren.
Lees hier de presentatie van Minister Dodson.

Na ruim 12 uren vergaderen werd de motie van de coalitie aangenomen met 26 stemmen voor en 15 stemmen tegen. De coalitie is achter de regering gaan staan voor wat betreft de voorgenomen maatregelen omdat deze zullen helpen om de financieel-economische situatie van het land te helpen ordenen. Tegelijkertijd riep de coalitie de regering meerdere malen op om met de invoering van hogere water- en stroomtarieven met beschermende maatregelen te komen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Verder veronderstelde de coalitie dat brandstofheffingen na jaren van ad hoc beleid nu per wet moet gaan geschieden en dat er een breedvoerige campagne moet komen ter informatie van het volk.

NIEUWSBERICHTEN