Overheid


Trainingen ‘To be a Star’ in volle gang

05-03-2015 | Ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Het Ministerie Sport en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het faciliteren van de ontwikkeling van onze jeugdigen. In dit kader is er aanvang gemaakt met een awareness campagne voor en door jongeren. Er is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Stichting Mytikas. Niet schoolgaande jongeren worden middels theater getraind in 12 competenties die bepalend zijn  bij de zelfontwikkeling van het individu w.o. samenwerken, creatief denkvermogen, doorzettingsvermogen,  initiatief en discipline. Deze vaardigheden maken deel uit van de toerusting om succesvol te zijn binnen de verschillende levensrollen. Be a Star!

Met de twee audities achter de rug van het project ‘ To Be A Star’ zijn de trainingen gestart op 26 januari jl. in de zaal van theater Thalia. Sindsdien wordt drie keer per week met 13 jongeren gewerkt aan een theaterstuk. Dit onder begeleiding van dhr. Blom Imro (direkteur stg. Mytikas), dhr. Vriese Lucien en dhr. Braam Clifton(deskundigen Surinaams theater).Gedurende deze momenten wordt aan sleutelfiguren uit het bedrijfsleven, de overheid en de gemeenschap op uitnodiging de gelegenheid geboden de training bij te wonen.

De trainingen van project ‘To Be A Star’ hebben ongeveer 2 maanden duren. Er zijn drie voorstellingen gepland te weten de première op 13 maart. Deze voorstelling is voor genodigden. Verder zijn twee voorstellingen op 16 en 17 maart voor scholen op Voortgezet Onderwijs voor Junioren. Deze mogen contact opnemen met het Onder directoraat om in aanmerking te komen voor de voorstellingen. De voorstellingen zijn in Thalia en de toegang is ..GRATIS.

 

NIEUWSBERICHTEN