Overheid


Versterking internationale reserves 2016 biedt goed perspectief

06-06-2016 | Ministerie van Financiën

Na de goedkeuring van de IMF Board van het Stand-By programma voor Suriname, is begin vorige week reeds de trekking van US$ 81 miljoen rechtstreeks gestort in de internationale reserves bij de Centrale Bank van Suriname en blijft in beheer van de monetaire autoriteit ter versterking van de dekking van onze nationale munt.

Betalingsbalans steun via IMF 
Deze eerste trekking maakt deel uit van de afgesproken US$ 478 miljoen in totaal, die gedurende juni 2016-mei 2018 (24 maanden) vrijkomt als financiële steun van het IMF voor muntversterking. Dit wordt betalingsbalans steun genoemd, aangezien door de toename van de internationale reserves de externe weerbaarheid van de economie versterkt wat weer gunstig is voor de stabiliteit en waarde van de Surinaamse dollar. In de rest van 2016 worden nog eens trekkingen van totaal US$ 126 miljoen verwacht.

Overige instituten
In de week van 8-15 juni zijn tevens trekkingen op de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribische Ontwikkelingsbank gepland, van ongeveer US$ 120 miljoen. Ook dit geld wordt toegevoegd aan de internationale reserves. Deze zijn middelen die ter beschikking komen van de overheidsbegroting 2016. Door deze gelden projectmatig te besteden zal dit ook de lokale productie en werkgelegenheid ten goede komen. Deze US$ 120 MILJOEN zal ook een structurele boost van de internationale reserves bewerkstelligen.

Onderhandelingen die recentelijk met de Islamitische Ontwikkelingsbank zijn gevoerd geven aan dat er nog dit jaar circa US$ 160 miljoen kan worden besteed ter financiering van basisgoederen, medicijnen en importen voor de nutsbedrijven. Dit zal zeer zeker in een verlichting van de druk op de wisselkoers resulteren. Verder wordt nog dit jaar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank gezamenlijk minstens US$ 100 miljoen verwacht.

Al met al kan gesteld worden dat door het akkoord met het IMF de internationale reserves flink verhoogd zullen worden: voor 2016 minstens met US$ 426 miljoen en de additionele steun van de Islamitische Ontwikkelingsbank voor ongeveer US$ 160 miljoen. 

Internationale reserves
Samengevat kan gesteld worden dat de internationale reserves van Suriname in de komende maanden een behoorlijke versterking zullen ondergaan, wat de stabiliteit van de economie ten goede zal komen. Het Ministerie van Financiën verwacht uit hoofde hiervan een zeer positief effect op de wisselkoers en dat de hoogte van de koers binnen korte tijd een neerwaartse trend zal tonen.

Daartoe voert de overheid ook flankerend beleid, zoals fiscale consolidatie, sociale bescherming, het creëren van een goed investeringsklimaat en het bevorderen van de financiële stabiliteit van het geld- en kredietwezen. Het Ministerie doet daarbij de oproep aan de samenleving, zowel bedrijven als individuen, om hieraan de nodige samenwerking te geven. In vele vormen is dit mogelijk, zoals de gang naar lokaal geproduceerde goederen en diensten, en als wel het mijden van een vlucht naar vreemde valuta.

Het completeren van de SURGOLD goudmijn en het 100% in werking hebben van de raffinaderij van STAATSOLIE aan het einde van dit jaar zal deviezen genereren op eigen kracht en het gunstige effect op de internationale reserves versterken.

 

Meer informatie
De monetaire autoriteiten (het Ministerie van Financien en de Centrale Bank van Suriname) zullen, samen met IMF, op 7 juni in een persconferentie nader ingaan op de betalingsbalans steun van IMF.

NIEUWSBERICHTEN