Surinaamse Arbeidswetgeving

In deze map vind u de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.  Pdf bestand (0.08 MB)
In dit document komt u bepalingen tot bevordering van de vreedzame bijlegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en tot het voorkomen van zodanige geschillen tegen.
  Pdf bestand (0.38 MB)
Hier vind u informatie over vakvereningingen.
  Pdf bestand (0.12 MB)
In dit document vind u informatie over het Surinaams Burgerlijkwetboek.
  Pdf bestand (0.07 MB)
In dit document vind u informatie over de Collectieve Arbeidsovereenkomst.
  Pdf bestand (0.12 MB)
Hier vind u informatie over de Arbeidswet.
  Pdf bestand (0.03 MB)
In dit document vind u informatie over de Vakantiewet.
  Pdf bestand (0.03 MB)
Hier vind u informatie over de Arbeidsbemiddelingsverordening.
  Pdf bestand (0.07 MB)
Hier vind u informatie over ontslag.
  Pdf bestand (0.18 MB)
Hier vind u informatie over de Ongevallenregeling.
  Pdf bestand (0.36 MB)
In dit document vind u informatie over de Veiligheidswet.
  Pdf bestand (0.91 MB)
  Pdf bestand (0.71 MB)
Hier treft u de wijzigingen die zijn aangebracht in de wet mbt het Arbeids Advies College
  Pdf bestand (0.08 MB)
In dit document vind u informatie met betrekking tot Arbeidsrecht Vreemdelingen.
  Pdf bestand (0.06 MB)
Hier vind u informatie over de werknemersregistratieverordening.