vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


BERICHT VAN OVERLIJDEN

03-06-2018

De dood is niet het laatste woord aan hen die Christus toebehoort

 

Directie, staf en personeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt met droefheid bekend dat op 23 mei jl. is komen te ontvallen haar zeer gewaardeerde medewerkster, mevrouw

CHARLENE JAININE EUGENIE SEDNEY

in de leeftijd van 32 jaar

 

FOTO

 

 

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 06 juni 2018 in de Bonifaciuskerk, hoek Anton de Kom- en J.A. Pengelstraat.

14:30 u – 15.15 u Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen

15:15 u - 16:00 u Uitvaartdienst

16:30u Vertrek naar de Rooms Katholieke begraafplaats

 

Moge haar ziel de eeuwige rust ten deel valle

NIEUWSBERICHTEN