vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Diaspora website Suriname officieel in gebruik genomen in Frans-Guyana

06-02-2018

In aanwezigheid van onder meer Surinamers die woonachtig zijn in Frans-Guyana (Surinaamse Diaspora), heeft in Frans-Guyana de officiële ingebruikname plaatsgevonden van de Diaspora Website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname. Dit vond plaats op zaterdag 27 januari jl. In zijn toespraak tot de genodigden stelde de Directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dhr. Luziano Truideman, onder andere het navolgende “ De Regering van Suriname is reeds geruime tijd  bezig  met het ontwikkelen van een Diaspora beleid, waarbij het van groot belang is om alle personen van Surinaamse afkomst te kunnen bereiken en te identificeren. Een geproefde methode in dit proces is een website, speciaal opgezet voor de Surinaamse Diaspora om hen deelgenoot te maken van het Diaspora beleid van Suriname. Het gaat hierbij om hen te betrekken bij de formulering en ontwikkeling van beleidsstrategieën via een survey optie op de website, die de Surinaamse Diaspora middels het online beantwoorden van een aantal vragen in staat moet stellen om hun kennis en vaardigheden en andere relevante gegevens te registreren.”

De lancering van de website valt onder een reeks van activiteiten die behoren tot het project “ Mapping of the Surinamese Diaspora” (Het in kaart brengen van de Surinaamse Diaspora) dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoert in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die voor de technische ondersteuning zorgt.

Voorts werd gewezen op het feit dat in januari 2014 de afkondiging heeft plaatsgevonden van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst, de PSA wet, die aan de Surinaamse diaspora de mogelijkheid biedt om hun status van Personen van Surinaamse Afkomst te activeren.

Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) was tijdens deze ceremonie vertegenwoordigd en wel in de persoon van mevrouw Eraina Yaw, Project Coördinator IOM Guyana.

Zij gaf in haar toespraak tot de aanwezigen onder meer aan dat de Regering van Suriname middels de ingebruikname van de  website informatie wil hebben over de Surinaamse Diaspora en dat het IOM blij is om het Ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben mogen ondersteunen in het ontwikkelen van een “Mapping of the Surinamese Diaspora Website”, alsmede bij het uitvoeren van een survey/onderzoek waarover  binnenkort meer informatie zal worden verstrekt.

NIEUWSBERICHTEN