vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


GEINTEGREEDE ONTWIKKELING VAN TRADITIONELE MEDISCHE SYSTEMEN IN SURINAME WORDT FORMEEL TER HAND GENOMEN

19-07-2017

Op woensdag 19 juli heeft op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van de Vice-President, de Ministers van Volksgezondheid en Regionale ontwikkeling, evenals vertegenwoordigers van diverse andere Ministeries, een Informatiebijeenkomst plaatsgevonden om te beraden over te ondernemen stappen voor een geïntegreerde ontwikkeling van Traditionele Medische Systemen en Homeopathie in Suriname.

 

Hiertoe zal Suriname in haar samenwerking met India, als Zuid-Zuid-partners, de ter zake doende afspraken maken. De eerste formele stap in deze samenwerking zal geschieden via het speciaal door de Regering van India ingestelde Ministerie van AYUSH, dat staat voor Ayurveda, Yoga & Naturopathie, Unani, Siddha en Homeapathie, en het Ministerie van Volksgezondheid van Suriname.

 

Gesprekken over deze samenwerking zijn gevoerd tijdens het bezoek van de Vice-President aan India, in januari 2017, met Premier Narendra Modi, het Ministerie van AYUSH en andere relevante organisaties die actief zijn op dit gebied. Ook heeft de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de 6e Gemengde Commissie Vergadering tussen Suriname en India, gehouden op 28 april 2017 in Paramaribo, deze samenwerking met de Minister van Staat voor Buitenlandse Zaken van India wederom benadrukt.

 

Tijdens de discussies is aangegeven dat het gebruik van medicinale planten geen nieuwigheid is voor de wereld en Suriname. Zowel de Vice-President als de Minister van Buitenlandse Zaken benadrukten de kennis en vaardigheden die onze voorouders uit Afrika, de Volksrepubliek China, India en Indonesie hebben meegenomen, en daarboven de onontbeerlijke kennis van onze inheemse bevolking. Zij vinden het dan ook de hoogste tijd deze bijzondere cultuur te beschermen en verder te ontwikkelen tot een succesvolle medische industrie.

De Minister van Volksgezondheid gaf aan dat traditionele geneeswijze wel opgenomen is in het beleid, maar dat er nog geen wettelijke regels en implementatieplannen bestaan. De Minister gaf aan dat zijn Ministerie gereed is om de besprekingen met India aan te vangen, waarbij terdege rekening gehouden wordt met bescherming van onze traditionele know how en het aspect van intellectueel eigendom.

De input van de overige Ministeriele stakeholders is in deze fase uitermate van belang om voor Suriname het optimale te behalen.

 

De Minister van Buitenlandse Zaken benadrukte de voorhoederol van het Ministerie bij de samenwerking met het buitenland om, conform het Ontwikkelingsplan 2017-2021, een bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkelingsdoelen, waaronder diversificatie van onze economie. Met dit samenwerkingsprogramma kan een wezenlijke bijdrage aan dit streven worden geleverd. Concreet noemde de Minister de opzet van wellness centers voor toeristen die op zoek zijn naar traditionele behandelmethoden.

Ook verwees de Minister naar recente uitspraken van Surinaamse deskundigen, die aangeven dat onze biodiversiteit goede potentie biedt om een substantiële ondersteuning te leveren aan de verruiming van Suriname’s Bruto Binnenlands Product.

 

India is ook helemaal gereed om Suriname bij te staan. Direct na de bespreking tussen de Vice-President van Suriname en de Premier van India, in januari 2017, heeft Premier Modi aan de wereld bekendgemaakt dat Suriname zich kan ontwikkelen tot de Ayurveda-hoofdstad van Latijns-Amerika. Conform de ontwikkelingsvisie van Suriname voegt de Regering ook het Caribisch Gebied eraan toe, met eveneens verdere ontwikkeling van de overige traditionele medische systemen die Suriname reeds kent.