vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Minister over bilaterale band met Frankrijk “Liever een goede buur dan een verre vriend”

27-10-2017

Het parlement van Suriname heeft na intensief overleg met onder ander het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA), het ministerie van Justitie en Politie en het Kabinet van de president, een verdrag dat van toepassing is op de politionele samenwerking tussen Suriname en Frankrijk geratificeerd.

Deze overeenkomst heeft om verscheidene redenen een hele tijd gelegen bij De Nationale Assemblee. Het uiteindelijk ratificeren van dit verdrag kan worden gezien als een mijlpaal. Met het bekrachtigen van het verdrag is de weg geopend om geopolitiek meer te doen met Frankrijk. Dit zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack – Beighle in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

“Frankrijk is behalve buurland ook een poort voor ons land naar Europa” benadrukt de minister het belang van de bilaterale band tussen Suriname en Frankrijk. Een piek binnen deze relatie is volgens de bewindsvrouw het opzetten van een Surinaamse ambassade in Parijs. De minister brengt in herinnering de recente opening van het Albina hospitaal dat mede door Franse hulpmiddelen totstand is gekomen. “We vinden in Frankrijk een goede buur en via deze grote wereldmacht toegang tot belangrijke instituten als de Europese Unie. Volgens de BUZA minister streeft Suriname een strategische agenda na bij het aangaan van partnerschappen.

Het politioneel verdrag regelt volgens de minister slechts een klein deel. “We praten tegenwoordig over veiligheid in een bredere zin. We praten over grensoverschrijdende misdaad, we praten over terrorisme. Dit verplicht ons om samen te werken,” kondigt de minister een veel uitgebreider verdrag in de toekomst aan. Hiertoe hebben we de Fransen reeds benaderd. Dit moet het veiligheidsaspect verder regelen.

Beighle – Pollack juicht het nieuw leiderschap in Frankrijk toe. “Ze durven nieuwe dingen te doen. Frankrijk maakt zich onder meer sterk voor milieuvraagstukken en daar hebben we een goede partner in”, zegt de minister. Ze kondigt aan dat er binnenkort een overeenkomst getekend wordt voor de uitbreiding van de maritieme zeegrens met Frankrijk in het oosten. Het belang hiervan voor de Surinaamse economie zal immens zijn. Verder zijn er opties om op economisch, cultureel, onderwijs en volksgezondheid gebied voordelen te halen uit deze samenwerking.

NIEUWSBERICHTEN