vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Minister Yldiz Pollack-Beighle doet spreekbeurt tijdens “South South Human Rights Forum”

12-12-2017

Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft tijdens het Zuid-Zuid Mensenrechten Forum, dat gehouden werd in Beijing China, benadrukt dat ontwikkeling van een samenleving en de beleving van mensenrechten onlosmakelijk gekoppeld zijn aan elkaar. “Bij de ontwikkeling van een land en regio’s dient de mens en haar beleving van mensenrechten centraal te staan. De Regering van Suriname erkent dat de mens de belangrijkste hulpbron is en een belangrijke plaats inneemt bij het realiseren van duurzame ontwikkeling”, aldus minister Beighle. 

De bewindsvrouw heeft tijdens haar toespraak verder aangegeven dat mensenrechten niet misbruikt mogen worden voor politieke doeleinden. De toepassing van mensenrechten vanuit een confronterende benadering is in de hedendaagse wereld niet langer werkbaar en acceptabel. Tegen deze achtergrond pleit de minister voor een sterke objectieve en gecontroleerde benadering van instellingen, inclusief de mensenrechtenstructuur van de Verenigde Naties bij het uitvoeren van hun mandaat.

Minister Pollack-Beighle heeft het Zuid-Zuid Mensenrechten Forum aanbevolen  om een Zuid-Zuid-mechanisme in te stellen ter verdere bevordering van mensenrechten in de context van de ontwikkeling van de Zuid-Zuid-ontwikkelingslanden. Volgens de minister schept de Zuid-Zuid-samenwerking kansen voor fundamentele ontwikkelingsbeginselen, waarbij de internationale vrede bewaard wordt en gemeenschappelijke ontwikkeling bevorderd wordt, met inachtneming van wederzijds respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit,  non-agressie, niet-inmenging in elkaars interne aangelegenheden, gelijkheid en wederzijds voordeel, en het vreedzame bestaansrecht van staten.

Het standpunt van de minister vond ondersteuning bij de Volksrepubliek China, die het Forum heeft georganiseerd. De participanten aan het Forum onderstrepen de  significante en substantiёle rol die de Volksrepubliek China heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het principe van mensenrechten in relatie tot duurzame ontwikkeling en Zuid-Zuid Samenwerking, en de acties die het land in dit kader op mondiaal niveau heeft ondernomen. De participanten zijn het met elkaar eens dat het recht op ontwikkeling een fundamenteel mensenrecht is.

Het Zuid-Zuid Forum werd afgesloten met de aanname van de Beijing Verklaring. Het document legt het accent op een aantal fundamentele aspecten die ontwikkelingslanden van belang vinden, waaronder:

  • bij de toepassing van mensenrechten moet rekening worden gehouden met de regionale of nationale omstandigheden die politiek, economisch, sociaal, cultureel, historisch of religieus van aard kunnen zijn;
  • mensenrechten zijn een integraal onderdeel van onze beschaving;
  • het recht tot het opbouwen van een goed bestaan en ontwikkeling zijn basis mensenrechten;
  • Mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van het individu;
  • mensenrechten zijn onvervreemdbaar en alle landen moeten zich inspanningen getroosten om de optimale beleving van deze rechten te garanderen;
  • Zuid-Zuid Samenwerking is een belangrijk instrument ter bevordering van mensenrechten en ontwikkeling in ontwikkelingslanden;
  • de ontwikkeling en beleving van mensenrechten is een dynamisch proces dat onafgebroken in ontwikkeling is.

Het Forum was er  op 7 en 8 december 2017

NIEUWSBERICHTEN