Overheid


Minister Yldiz Pollack- Beighle ontvangt Ambassadeurs

03-02-2017

Los van het feit dat de Federale Republiek van Brazilië ons buurland is en ook nog een bevriende natie, beschouwt de BuZa bewindsvrouwe Brazilië als goede vriend van Suriname. De Minister vindt daarom dat de relatie tussen beide landen verder uitgediept moet worden.

Volgens de Braziliaanse Ambassadeur, Marcelo Baumbach, wordt Suriname aangemerkt als hoge prioriteit. Tijdens het onderhoud met de Deken is er gesproken over enkele samenwerkingsverbanden zoals: de agro-economische/ecologische zonering, de drooglandrijst cultuur en de geologische zonering. Verder heeft Brazilië 13 projecten aan Suriname aangeboden.

Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft ook gesproken met de Chinese Ambassadeur van de Volks Republiek China, Zhang Jin Xiong. De Minister en de Ambassadeur zijn het er roerend over eens dat het samenwerkingsverband tussen deze twee landen intensiever en uitgediept moet worden. In dat kader zal er een consultatie of monitoringsmechanisme in het leven worden geroepen om te geraken tot efficiëntie binnen dit samenwerkingsverband.

De zaken die werden aangehaald tijdens het gesprek waren onder meer de bouw van het Wanica Hospitaal, het Sophia’s lust gemeenschap centrum, het Dalian IV- en het woningbouwproject evenals de mogelijkheden die voortvloeien uit afspraken in het kader van de samenwerking CELAC- China.

NIEUWSBERICHTEN