vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Missie delegatie naar Rusland en Marokko van investerende aard

28-10-2017

De regering zoekt naar meerdere samenwerkingsmogelijkheden om de ontwikkeling van Suriname naar grotere hoogten te stuwen. Tijdens de laatst gehouden jaarlijkse vergadering van de VN heeft ons land gesprekken gevoerd met een enkele landen waaronder Rusland en Marokko.

Naar aanleiding van het onderhoud met Rusland werd Suriname uitgenodigd om de bilaterale band te verstevigen en duidelijke contouren te geven aan de relatie. Deze band past in het beleid dat Suriname voert met betrekking tot diversificatie van partners.

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrekt een delegatie naar de Russische federatie en het Koninkrijk van Marokko om de mogelijkheid tot samenwerking op verschillende vlakken te bekijken. “Rusland is een van de grote machten binnen de associatie BRICS, en wij hebben mogelijkheden bij de BRICS bank. Hiertoe is er al baanbrekend werk verricht” vertelt minister Yldiz Pollack-Beighle over de Russische Federatie aan het Nationaal Informatie Instituut (NII). BUZA is gezamenlijk met Rusland bezig gericht te kijken naar mogelijkheden om de samenwerking kunnen opvoeren. Dit zou ons moeten leiden naar een betere Zuid- Zuid relatie.

De goede verstandhouding zal voor beide landen van belang zijn. Er zijn volgens de gezagsdrager reeds een aantal overeenkomsten ter ondertekening aangeboden aan Rusland. Deze hebben betrekking op Defensie, Onderwijs en Cultuur. Verder zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot samenwerking met de Russische diplomaten- academie.
De samenwerking met Marokko zal onder ander gericht zijn op het bankwezen en de havens van de beide landen. Verder zijn er ook overeenkomsten aangeboden ten aanzien van visumafschaffing voor paspoorten van diplomatieke origine en het overkoepelende wat betreft het geopolitieke en de internationale samenwerking met Marokko als we letten op de status van Marokko in de wereld.

De minister ziet deze missie als een investering en weet dat het in het voordeel zal zijn van Suriname. “We weten dat het voor Suriname een hele boost zal betekenen” laat de bewindvoerster optekenen.

De minister benadrukt dat het op de eerste plaats om de Surinaamse samenleving en het bereiken van hetgeen geschreven staat in het Ontwikkelingsplan 2017 – 2021 en de realisatie daarvan. Met deze gedachte wordt -het onderste uit de kan gehaald voor ons land bij elke bilaterale band.

 

NIEUWSBERICHTEN