vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Reisadvies door Nederland aangepast na hevig protest van Suriname

04-08-2018

Na aandringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname en het doen uitgaan van een protest nota naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, is het negatief reisadvies voor Suriname geactualiseerd.

Aan de Nederlandse autoriteiten is duidelijk gemaakt dat de veiligheidssituatie in Suriname onder controle is en dat daartoe alle maatregelen getroffen zijn ten einde deze op duurzame wijze te garanderen.

In reactie op het voorgaande heeft de Tijdelijk Zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade in Suriname, op 02 augustus 2018 een nota overhandigd aan de Wnd. Directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, Ambassadeur Luziano Truideman, waarin met name melding wordt gedaan over de actualisatie van het reisadvies.

NIEUWSBERICHTEN