vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Suriname 42 jaar lidland Verenigde Naties

04-12-2017

Kort na de onafhankelijkheid van ons land trad Suriname toe tot de Verenigde Naties. Op 04 december van hetzelfde jaar werd ons land toegelaten als 144e lidland tot deze internationale organisatie. De republiek Suriname werd met algemene stemmen toegelaten. De Premier toonde hierom zijn erkentelijkheid aan de vergadering in zijn speech. Hij zei zeer ontroerd te zijn door de warme manier waarop Suriname verwelkomd werd.

“Een klein land bestaat niet. De grootheid van een volk wordt beslist niet door zijn aantal bepaald, evenmin als de grootheid van een man door zijn lengte wordt bepaald” hield de premier de aanwezigen voor. In zijn slotwoord benadrukte Arron dat het toetreden tot de wereldgemeenschap van ons land op basis is vrijheid, gelijkheid, broederschap en menselijke solidariteit. Door onderlinge samenwerking en begrip zou er gebouwd kunnen worden aan een toekomst van vrede, gerechtigheid en welvaart voor alle naties.

NIEUWSBERICHTEN