vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Verenigde Naties verzorgt training over verdrag voor rechten van personen met een beperking

24-10-2017

Op initiatief van Suriname is de Verenigde Naties(VN) benaderd voor het verzorgen van een driedaagse training met betrekking tot het verdrag voor de rechten van mens met een beperking. Deze training wordt op woensdag 25 oktober afgesloten. Aan deze training namen ondermeer functionarissen van diverse relevante ministeries en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld mee.

Tijdens deze training zijn diverse invalshoeken belicht met betrekking tot dit verdrag. Zo zijn er inleidingen verzorgd aangaande een overzicht van het Internationaal mensenrechten systeem. Ook werd er gesproken over de definitie van een beperking.

Eveneens kwam aan de orde de werkwijze van het comité dat is ingesteld om de implementatie van dit  verdrag te monitoren en op welke wijze de rapportage naar dit V.N. orgaan toe moet geschieden.In dit orgaan hebben zitting deskundigen die onafhankelijk en in hun persoonlijke capaciteit functioneren. De eerste rapportage aan voornoemd comité dient binnen 2 jaren na ratificatie van het verdrag te geschieden. De daaropvolgende rapportages dienen telkens na 4 jaren plaats te vinden. Suriname zal in 2019 het eerste landenrapport bij dit VN comité moeten indienen.

Suriname heeft het verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking (CRPD) in 2007 ondertekend en op 29 maart 2017 geratificeerd.

NIEUWSBERICHTEN