vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


PSA document aanvragen en de PSA status activeren

Om het PSA document te kunnen aanvragen zult u het elektronisch aanvraagformulier (via de PC) dienen in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die u daarbij heeft gevoegd.

Uw aanvraag kan helaas niet op een andere manier worden ingediend.

A. Belangrijke informatie ter voorbereiding van de aanvraag
U zal het volgende moeten verzamelen:

  1. Een recente, niet gebruikte, kleuren- of zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);
  2. De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie verder Benodigde documenten/bewijsstukken).

Het aantal documenten/bewijsstukken kan variëren van min.4 tot max. 8.

Het kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op vragen zoals:  Bent u zelf PSA gerechtigde; ontleent u het recht aan een PSA; bent u gehuwd of niet; betreft het een minderjarige.

Nadat u uw aanvraag heeft ingezonden, zal het niet mogelijk zijn om achteraf een document in te zenden. 

Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. In dat geval zult u gevraagd worden om een geheel nieuwe aanvraag in te zenden.

 Voor informatie c.q. vragen kunt u mailen op psa.conza@foreignaffairs.gov.sr