vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Verlies van het recht op de PSA status

Een persoon met een PSA status kan het recht op de PSA status verliezen indien betrokkene:

  1. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten tegen de veiligheid en waardigheid van de staat Suriname of misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, mensenhandel en/of slavernij.
  2. Veroordeeld is voor handelingen krachtens artikel 149, 169, 170,175 t/m 178,183 en 184 van het Wetboek van Strafrecht.
  3. Actief is in de Militaire dienst van een land dat in staat van oorlog is met Suriname/ gewapend conflict heeft met Suriname.
  4. Werkzaamheden c.q. activiteiten verricht voor de nationale veiligheidsdiensten en/of geheime diensten van welk land dan ook ter wereld.

Ook van rechtswege kan een persoon de PSA status kwijtraken op basis van artikel 10 van de Wet PSA.