vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Persbericht Toeristenkaart maart 2016

In het kader van de bevordering van het toerisme in Suriname en het bieden van meer faciliteiten aan Surinamers in de diaspora heeft de regering het besluit genomen tot versoepeling van het personenverkeer. Deze versoepeling is ingezet in 2012, met de introductie van de Toeristen Kaart, en voortgezet in 2014, middels de afkondiging van de wet PSA en de invoering van de PSA kaart.

Op 29 januari jl. heeft de regering het beleid van verdere versoepeling van het personenverkeer gecontinueerd en heeft verruiming plaats gevonden van de lijst van landen wier burgers middels een toeristenkaart naar Suriname mogen afreizen. Als gevolg hiervan mogen per 1 maart 2016, burgers van alle landen van UNASUR, CELAC en CARICOM, evenals de Volks Republiek China, India, Indonesië en Turkije, zonder een visum naar Suriname afreizen voor toeristische doeleinden.

 Op 29 februari j.1. heeft de regering besloten dat dit besluit voor de periode van drie weken niet van toepassing is voor diaspora toeristen uit Nederland en toeristen uit Frans Guyana. Voorts heeft de regering ook besloten dat voor landen die niet in het nieuwe visumbesluit zijn genoemd en voor Suriname een visumverplichting heeft, reciprociteit geldt voor de hoogte van het visumbedrag voor bezoekers uit bedoelde landen. 

De regering heeft met betrekking tot het nieuwe visumbeleid eveneens besloten dat de uitvoering van dit beleid na drie maanden zal worden geëvalueerd en dat op basis van die evaluatie verdere besluiten met betrekking tot dit beleid en de implementatie ervan zullen worden genomen.

Na diverse exercities en overlegmomenten met de relevante actoren heeft de regering thans het besluit genomen om vooralsnog het tarief voor de toeristenkaart per 15 maart 2016 vast te stellen op EURO 30 of US$ 35. 

De regering is zich terdege van bewust dat verdere versoepeling van het personenverkeer zowel mogelijkheden als uitdagingen met zich meebrengen en zal zich ervoor beijveren de beste besluiten te nemen in het belang van de duurzame ontwikkeling van de Republiek Suriname.

14 maart 2016

Ministerie van Buitenlandse Zaken/Afdeling Voorlichting.