vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Departementen

Geopolitieke Zaken

De Geopolitieke Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken overziet en coordineert het buitenlandsbeleid van de Republiek Suriname ten aanzien van de rest van de wereld
( Azie,Afrika, het Carabisch gebied, Noord-Amerika, Zuid- Amerika, Europa en Oceanie.

Hieronder ziet u verwijzingen naar de verschillende departementen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: