vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN


Afdeling Multilaterale Aangelegenheden

Werkgebied

De afdeling Internationale Organisaties is belast met de coördinatie van de voorbereidende activiteiten met betrekking tot de jaarlijkse algemene en buitengewone vergaderingen van de Verenigde Naties (VN), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en Non-Aligned Movement (NAM).
Er wordt een administratief systeem van steunaanvragen voor de kandidaturen voor diverse posten binnen het systeem van de internationale organisaties bijgehouden, en wordt er eveneens gezorgd voor het uitbrengen van het stemadvies voor ondersteuning van de kandidaturen.

Standpunt van Suriname inzake de Verenigde Naties (VN)
Het Handvest van de VN zal steeds de belangrijkste principes blijven leveren waarop het buitenlandsbeleid van de Republiek Suriname gestoeld is. Dit internationaal orgaan biedt de visie van Suriname als geen ander lichaam de beste garantie voor behoud van de internationale vrede en veiligheid, bescherming van mensenrechten en het stimuleren van mensgerichte ontwikkeling in de wereld. Suriname zal derhalve op niet aflatende wijze streven naar bevordering van deze principes en zal binnen haar mogelijkheden steeds een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van deze organisatie.

Links naar de belangrijke internationale organisaties
Verenigde Naties: www.un.org
Organisatie van Amerikaanse Staten: www.oas.org
Non-Aligned Movement: www.nam.gov.za