Defensie doet mee aan Kari Yu! banenbeurs

14-03-2016

Op vrijdag 11 maart werd in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) de zesde Kari Yu! Youth Graduation Ceremony and Job & Opportunity Fair gehouden. Aan 106 jongeren van het Youth to Youth (Y2Y) programma die de Basic Life Skills en pre- employment training hebben afgerond, werd een certificaat uitgereikt. De beurs werd gehouden met als doel jonge werkzoekenden in de gelegenheid te stellen in contact te treden met potentiële werkgevers.

De defensieorganisatie heeft aan deze beurs deelgenomen om jonge werkzoekenden te interesseren voor een baan bij het Nationaal Leger. Tijdens deze beurs was de informatie gericht op de doelgroep. Deze jongeren werden geïnformeerd over de opkomst van een lichtingsploeg in mei a.s. en de vereisten voor indiensttreding, namelijk lengte voor de mannelijke en vrouwelijke sollicitant, geen zichtbare tatoeages en de medische keuring. Verder werd de bezoldiging doorgegeven en voorzieningen. De stand van het Nationaal Leger was druk bezocht. Opvallend was de grote belangstelling van de jonge vrouwen voor het leger. Geïnteresseerden mochten de sollicitatieformulieren ter plekke invullen of meenemen.

Defensie wenst met zijn deelname aan dergelijke projecten kansen te bieden aan jongeren in de moeilijke transitiefase van werkloze naar werknemer. Het ministerie zal deze projecten in de toekomst blijven ondersteunen.

De Basic Life Skills en pre- employment training werd mogelijk gemaakt door de Pan American Development Foundation (PADF), i.s.m de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vijf weken durende training heeft in de districten Paramaribo, Wanica en Nickerie plaats gevonden.

Tot op heden hebben 2132 jongeren deelgenomen aan het Kari Yu! Programma waarvan 411 geholpen zijn aan een baan. 

NIEUWSBERICHTEN