DEFENSIE HULDIGT JUBILARISSEN EN GEPENSIONEERDEN

04-11-2014

Het is minister mr. Lamuré Latour elk jaar weer een waar genoegen om hardwerkende Surinamers te bedanken voor hun bijzondere bijdrage. Zo ook dit jaar bij de huldiging van personeelsleden van het Ministerie van Defensie. Op vrijdag 31 oktober zijn 11 gepensioneerden en 100 jubilarissen met 25, 30,35 of 40 jarig dienstverband, door de minister gehuldigd in Mata Gauri.  Na een bemoedigingswoord door de geestelijke, majoor ds. Dr. S.M. Stewart, werd de rij van sprekers voorgegaan door de voorzitter van de Algemene Bond voor Burgerpersoneel van Defensie, de heer M. Hoogdorp. Hij deed een beroep op het personeel om meer respect voor elkaar op te brengen en zich te blijven inzetten voor de defensieorganisatie. Minister  Latour prees de jubilarissen  voor hun trouw, inzet en doorzettingsvermogen.  Hij bedankte de jubilarissen en gepensioneerden voor hun krachten gedurende vele jaren gegeven aan de organisatie.  De jubilarissen kregen uit handen van de minister, de directeur van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger een gouden pin opgespeld en oorkonde uitgereikt. De gepensioneerden ontvingen naast een pin en oorkonde, een gesloten enveloppe.

Directeur mr. John Achong, MPA bracht namens de jubilarissen een dankwoord uit. Korporaal 1 C. van Gom sloot de rij van sprekers namens de gepensioneerden af. Na het formele gedeelte werd de avond onder het genot van een hapje en drankje voortgezet. muziekformatie the Crew en de militaire Combo hebben voor de muzikale omlijsting zorggedragen.  De toneelgroep 1en 1 is 3 was op deze avond niet weg te denken en bracht het publiek veelvuldig aan het lachen.

NIEUWSBERICHTEN