Overheid


Defensie samenwerking Suriname en Brazilië levert vruchten af

07-08-2013

De defensiesamenwerking tussen Suriname en Brazilië levert goede vruchten op. Dit kwam naar voren tijdens een afscheidsceremonie op het Centraal Kantoor van Defensie ter ere van de Braziliaanse officieren die gedurende een jaar diverse sport- en educatieprojecten hebben uitgevoerd.

De officieren Majoor Andre Gianasi en Majoor Renato Coary zijn vooral ingezet voor de opzet van de voortgezette officiersopleiding in Suriname, terwijl kapitein Jaime Flores de Araujo Bastos zich vooral heeft ingezet voor het versterken van de Sectie Sport van het Nationaal Leger. Het waarnemend hoofd Defensie Strategische Planning en Opleiding, Luitenant Kolonel Jardim sprak vooral zijn erkentelijkheid uit voor de professionele inzet van de eerder genoemde officieren. Zij hebben nauw samengewerkt met hun Surinaamse collega's om te komen tot een goed product voor de Surinaamse defensie-organisatie. Bij deze gelegenheid werden drie nieuwe Braziliaanse officieren welkom geheten. Zij zullen in de komende periode verder gaan met het begeleiden van de eerdergenoemde projecten.

NIEUWSBERICHTEN