DEFENSIE VERZORGT PRESENTATIE OVER DE DIENSTPLICHT AAN NJP

12-11-2014

Op verzoek van het Nationale Jeugd Parlement heeft Kolonel  Justus  Hew A Kee, adviseur van de minister van Defensie, op zaterdag 01 november een presentatie verzorgd over de Dienstplicht aan Jeugd Parlementariërs. Dit vond plaats  in het gebouw van de NJP aan de Henck Arronstraat.  De bedoeling van de presentatie is om deze jonge Surinamers  een beter inzicht te verschaffen in wat de dienstplicht is,  voor wie zij bestemd is en welke voordelen de dienstplicht heeft voor Suriname en voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar met een Surinaamse nationaliteit. De leden van het Jeugd Parlement  zijn breedvoerig geïnformeerd over dit onderwerp en zijn ervan verzekerd dat met het wederom introduceren van de dienstplicht het Nationaal Leger een wezenlijke bijdrage zal kunnen leveren aan het oplossen van het probleem van drop-outs en hangjongeren.   Ook zullen door het weer invoeren van de dienstplicht stappen voorwaarts gezet kunnen worden bij de verbetering van de veiligheidssituatie in ons land. Volgens Kolonel Hew A Kee  is het hard nodig dat Surinaamse jongeren leren dienstbaar en gedisciplineerd te zijn. De dienstplicht zal 18 maanden duren, jongeren die studeren of kostwinners zijn kunnen vrijstelling aanvragen.  Jonge Surinamers van 18 tot 35 jaar zullen de kans krijgen om hun militaire dienstplicht te vervullen. Dit voornemen is in de Regeringsverklaring 2010-2015 uitgesproken door de President van de Republiek Suriname, Z.E.D.D Bouterse, in de Nationale Assemblee op 1 oktober 2010. Dienstplichtigen zullen behalve militaire en beveiligingsvaardigheden, middels een selectie  ook de mogelijkheid krijgen vaktechnische opleidingen  te volgen.

Hierdoor kunnen zij ook na de dienstplichtperiode een baan vinden. De leden van het Jeugd Parlement die deze presentatie bijwoonden, vinden het noodzakelijk dat de regering niet te lang wacht met de invoering van de dienstplicht, zodat de defensieorganisatie daadwerkelijk over kan gaan tot het binnenhalen van de eerste groep dienstplichtigen. Zij gaven ook aan dat zij zich zullen inzetten dat dit project een succes wordt.

NIEUWSBERICHTEN