Overheid


Eerste Jungle Survival Camp in het district Saramacca

11-02-2014

In samenwerking met diverse technische scholen, locale gidsen te Saramacca, deskundigen van het Nationaal Leger en jongeren uit Saramacca organiseert de stichting Soektsa in het jaar 2014 een keer per maand een Jungle Survival Camp voor een groep van maximaal 6 jongeren vanaf 13 jaar. Deze eerste activiteit heeft van 31 januari tot en met 2 februari plaatsgevonden. Deze stichting die geleid wordt door mevrouw Martha Tjoe Nij is een non profit organisatie die zich ten doel stelt voor het bevorderen van onderzoek, educatie, kunst en toerisme in het district Saramacca. Het doel van deze activiteit is om de kinderen van de technische school op een eenvoudige wijze te laten bijdragen aan de bevordering van ecotoerisme en kennis te laten dragen van flora en fauna. Het is de bedoeling dat de zes deelnemende jongeren in de pilotfase die van januari tot en met december plaatsvindt een keer geselecteerd worden om mee te doen aan deze Jungle Survival Camp, waarbij aan het eind van het jaar de groep van (72) deelnemers in een slot bijeenkomst ervaringen uitwisselt. Volgens de eerste luitenant Ramgoelam van de afdeling SENL heeft de brigade generaal, Ronni Benschop, en het van genoemde afdeling, majoor Antoom Uiterloo hun volledige medewerking verleent om deze camp tot een succes te maken. Het Nationaal Leger is hierbij met uitrusting en personeel ingekomen. Deze luitenant geeft aan dat het de bedoeling van het Nationaal Leger is om de burgerij dichterbij het leger te brengen de zogeheten civiele militaire relatie.

NIEUWSBERICHTEN