Overheid


Eerste Leiderschap Symposium voor Vrouwen in de gewapende beroepen

16-05-2014

Het Ministerie van Defensie heeft van 12 - 14 mei 2014 het eerste Leiderschap Symposium voor Vrouwen in de gewapende beroepen, gehouden. Naast vrouwen van de defensieorganisatie, hebben die van de korpsen Politie, Brandweer, Penitentiaire Ambtenaren, Bewakings- en Beveiligingsdienst, Douane en Jachtopzieners hierin geparticipeerd.

Reeds lange tijd is er binnen de defensieorganisatie behoefte aan een georganiseerd verband waarin vrouwenaangelegenheden de nodige aandacht krijgen. In dit kader zijn er verschillende interne activiteiten georganiseerd. In november 2013 heeft een delegatie van vrouwelijke officieren van de National Guard van South Dakota, VSA, wegens de stedenband met Defensie Suriname, bij een besloten conferentie op het ministerie aandacht besteed aan onder andere aspecten van gender, leiderschap en self-assessment. Daarna heeft een defensiewerkgroep een aanvang gemaakt met de planning en voorbereiding voor een vrouwenconferentie.

Als thema voor dit symposium is gekozen: "Ontwikkel jezelf, vergroot de kracht van je organisatie".

Met dit symposium zijn de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Inzicht verschaffen aan elkaar over de positie van de vrouw in het algemeen en in de gewapende macht in het bijzonder.
  • De nodige tools aanreiken, die gehanteerd kunnen worden ter bevordering van de individuele carrière.
  • Rolmodellen identificeren en aanbevelen als coaches.
  • Partnerschappen ontwikkelen en bemoedigen onder vrouwen binnen gewapende diensten.

De voorzitter van de Nationale Assemblee, mevrouw drs. Jenny Simons,  heeft de inaugurele lezing gehouden. Bij de opening van dit symposium heeft ook de uitreiking plaatsgevonden van de eerste "luitenant-kolonel mr. M. van Lingen Award" aan de naamdraagster.  Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan een rolmodel, waaraan men zich kan optrekken.

Tijdens dit driedaagse evenement zijn er lezingen en workshops gehouden, waarvan de onderwerpen zeer gevarieerd waren; onder andere gericht op hoe zich te positioneren, te presenteren en het ontdekken van de persoonlijke kracht. Ook waren er mentor interviews met personen die als rolmodel waren geïdentificeerd. Als afsluiting van dit symposium was de laatste dag uitgetrokken voor een sportactiviteit in de Memre Boekoe Kazerne.

Het harde werk van de werkgroep voor dit symposium is beloond met het enthousiasme van de deelnemers en de voldoening die van hun gezichten was af te lezen.

NIEUWSBERICHTEN