HET NATIONAAL LEGER ORGANISEERT PARCOURS MILITAIR

08-04-2015

Parcours Militair draait om doorzettings-, improvisatie- uithoudingsvermogen, fysieke en mentale gehardheid, alsook een goede samenwerking, zodat onbewust teamvorming plaatsvindt.

Normaliter ligt een tevoren onbekend aantal opdrachten en eventueel hindernissen over een gebied van 7 tot 15 km verspreid waardoor het volbrengen van het parcours uren in beslag kan nemen.

De teams starten met een ruime interval, zodat ze van elkaar niet weten hoe ze presteren. Het parcours dient zo snel mogelijk te worden afgelegd. Bij de onderweg uit te voeren opdrachten staan algemene militaire kennis en vooral fysieke vaardigheden van de individuele militair en diens verrichtingen binnen de groep centraal.

Het Nationaal Leger heeft op vrijdag 27 maart 2015 na jaren wederom het Nationaal Leger kampioenschap parcours militair voor alle krijgsmachtsdelen gehouden. Het team per krijgsmachtsdeel bestond uit tien mannen. De algehele coördinatie was in handen van de SENL o.l.v. kapitein N. Ramgoelam waarnemend hoofd sport van het Nationaal Leger. De start vond plaats nabij het sportcomplex aan de Cultuurtuinlaan en de finish was de Memre Buku Kazerne. De grote winnaar van dit parcours is het Korps Militaire Politie, gevolgd door de Luchtmacht. De Infanterie eindigde op nummer drie. Vermeldenswaard is dat behalve de Marine ook het Korps Speciale Troepen (KST) , het Centrum Opleidingen Nationaal Leger (CONL) en de Staf staf Verzorging Bataljon aan dit Parcours Militair hebben meegedaan.

NIEUWSBERICHTEN