Het Nationaal Leger slaat handen in eigen boezem (1) (1)

06-10-2014

Voor het bestrijden van het chikungunya virus heeft de defensie- organisatie op 23 september 2014 in
de Memre Buku kazerne een informatiesessie gehouden met de commandanten van
alle krijgsmachtonderdelen, de Militaire Politie inclusief de detacheringsposten. Deze informatiesessie is door majoor Akloe van de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) verzorgd. Het doel van deze sessie is om de commandanten te informeren over een plan van aanpak van de grote schoonmaakactie
van de terreinen waar vermoedelijk broedplaatsen zijn en bespuiting van de chikungunya muskiet.

Het Nationaal Legerheeft enkele maatregelen aangekondigd die ingaande 23 september ingaat om zo de ziekte chikungunya te bestrijden. Na deze handeling zullen de militairen die zich vrijwillig opgeven voor deze werkzaamheden in groepen gesplitst worden om de kazernes te bespuiten. Ons volk maakt zich ernstig zorgen over het aantal ziektegevallen als gevolg van de chikungunya-uitbraak. Chikungunya is evenals dengue een virale infectie die overgebracht wordt door de Aedes aegypti. Er is
geen vaccin nog causale medicijnen tegen dengue en chikungunya. Kan alleen worden voorkomen door de muskiet te bestrijden en jezelf te beschermen. Volgens de kolonel Adolf Jardim wordt bij epidemieën meestal voor hulp aangeklopt bij het Nationaal Leger zodat militairen ingezet kunnen worden om hun krachten te geven bij de werkzaamheden.  Deze werkzaamheden  zullen gecoördineerd worden door de kapitein Kassels H. van de afdeling Faja Blo. Het ligt in de bedoeling dat deze organisatie na de schoonmaak en bespuiting van eigen organisatie de burgerij ook in de gelegenheid stelt om door middel van een aanvraag hen van dienst te zijn.

NIEUWSBERICHTEN