Overheid


Legerleiding bezoekt agrarisch bedrijf

14-03-2014

Op donderdag 13 maart jl. hebben de legerleiding en de speciale staf een oriëntatie bezoek aan het agrarisch bedrijf " Von Freijburg " in het district Saramacca gebracht. Kolonel  Adolf Jardim en majoor Edgard Goedhoop  hebben een presentatie gehouden om deze groep een beeld te geven hoe dit project functioneert en wat de doelen voor 2014 zijn. Dit project is zelfvoorzienend naar het leger toe en levert wekelijks groente aan Nickerie,  de Memre Buku Kazerne en de Marine. Dit project heeft als missie het helpen waarborgen voor een veilig klimaat in Saramacca en een wezenlijke bijdrage te leveren  voor het waarborgen van  de landbouw- en pluimveesector voor een duurzame  ontwikkeling voor de totale defensieorganisatie. De gedachtegang van de minister van Defensie, Lamure Latour, in deze is om door noeste arbeid in georganiseerd verband een duurzaam proces op te starten in de genoemde sectoren om defensie organisatie zelfvoorzienend te maken. Ook om open te staan voor derden om de opgedane kennis te mogen delen met elkaar zodat er sprake kan zijn van een gezonde militaire burger relatie de z.g. civiele militaire relatie, zodat er bestuiving van beide kanten zowel theoretisch als praktisch kan plaatsvinden. Omdat een van de doelen voor 2014 het kweken van pluimvee is, heeft het Ministerie van Landbouw,  Veeteelt en Visserij het personeel vaardigheden bijgebracht om in deze sector te kunnen functioneren. Het ligt in de bedoeling om ook de varkensteelt gefaseerd op te starten

NIEUWSBERICHTEN