Militairen NL en SDNG verrichten renovatiewerkzaamheden op OS 1 Santodorp

19-08-2016

Leerlingen en leerkrachten van OS 1 Santodorp te Wanica zijn blij met de facelift die de toilettengroep van de school heeft ondergaan. Gedurende een intensieve renovatieperiode van
8 tot en met 16 augustus hebben militairen van het Surinaams Nationaal Leger en de Amerikaanse South Dakota National Guard (SDNG)  werkzaamheden verricht op deze school. Dit renovatieproject vloeit voort uit het partnerschap tussen het Nationaal Leger en de SDNG.

Begin maart inspecteerde een delegatie van de SDNG samen met functionarissen van het Nationaal Leger en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 14 scholen. Op basis van de beschikbare tijd, het budget en eindcriteria is de Openbare Lagere School 1 Santodorp in aanmerking gekomen voor dit project.

De werkzaamheden bestonden uit het installeren van vijf toiletten en een nieuwe septic tank, vervangen of bevestigen van deuren, betegelen en schilderen van de toilettengroep. Verder werd de toilettengroep aangesloten op het elektriciteits- en waterleidingnet. Ook werd de schutting van
de school gemaakt en een poort aangebracht. Door aanpassing van de hydrofoor en watertank, werd de watervoorziening op de school geregeld. Dit project is gefinancierd door de United States Southern Command.

Een team van 16 Surinaamse genisten van verschillende disciplines heeft aan dit project meegewerkt en kennis en ervaring uitgewisseld met de Amerikaanse collega’s.

Het schoolhoofd, Sharmila Darsan, is content met de opknapbeurt. Ze geeft aan dat dit een lang gekoesterde wens is die in vervulling is gegaan. Enkele leerlingen brachten met een lied hun dank uit aan de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan. Na zijn toespraak droeg hij het project over aan de schoolleiding.

Defensie Suriname is in 2006 een partnerschap aangegaan met de National Guard van South Dakota. Uit dit partnerschap zijn reeds vele samenwerkingsactiviteiten en projecten uitgevoerd. Behalve militair technische programma's, worden ook sociale programma’s uitgevoerd. In deze worden onder andere genoemd: de renovatie van scholen en poliklinieken, de aanleg van waterputten in diverse rurale gebieden en gratis medische behandeling in de districten. 

NIEUWSBERICHTEN