Minister mr. Lamuré Latour op bezoek bij zijn Braziliaanse ambtgenoot. (1)

27-08-2014

Op 23 februari 2014 had in Paramaribo binnen de marge van de Vergadering van de Zuidamerikaanse Defensie Raad van de UNASUR een bilaterale ontmoeting plaats tussen de minister van Defensie  van Suriname en zijn Braziliaanseambtgenoot, Ambassadeur Celso Amorim. Bij die gelegenheid nodigde minister Amorim zijn Surinaamse counterpart uit om in de periode 4 tot en met 8 augustus 2014 wederom een bezoek te brengen aan Brazilië, teneinde de defensiesamenwerking tussen de twee landen verder uit te diepen c.q te actualiseren. Gevolg gevend aan deze uitnodiging vertrok minister Latour op 4 augustus j.l. naar Brazilië. Voorafgaand aan de bilaterale ontmoeting met zijn Braziliaanse ambtgenoot op 8 augustus in de federale hoofdstad Brasilia, zijn werkbezoeken afgelegd aan militaire organisaties die van essentieel belang zijn voor en bij implementering van specifieke strategische projecten en programma's van het Ministerie van Defensie Suriname, in het bijzonder het Nationaal Leger. De besprekingen met de braziliaanse minister hebben een vruchtbare karakter gehad.

NIEUWSBERICHTEN