Overheid


OPO YARI 2014

01-02-2014

Op vrijdag 3 januari heeft het Ministerie van Defensie het jaar 2014 feestelijk ingeluid. In aanwezigheid van het goed opgekomen personeel presenteerde minister Lamuré Latour de belangrijke voornemens voor dit jaar. De bewindsman gaf in zijn toespraak aan dat de bilaterale samenwerkingen met de bevriende landen worden voortgezet. Vermeldenswaard is dat Defensie Suriname samen met Defensie Colombia voorzitter is van de Defensieraad van Unasur.   In dat kader worden van 17 tot en met
20 februari de vijfde vergadering van Ministers van Defensie (CDS) en de negende vergadering van de Viceministers van Defensie van UNASUR in ons land gehouden.

Dit ministerie heeft in het afgelopen jaar een redelijk goed resultaat en wel 95% geboekt aan de zaken die in het beleidsplan 2010- 2015 zijn opgenomen. Enkele van de belangrijke voornemens voor het jaar 2014 die waren aangehaald zijn de aanschaffing van de vliegtuigen voor de Luchtmacht en de vaartuigen voor de Marine. Ook het blijven opleiden van onze mannen en vrouwen zowel in Suriname als in het buitenland en het her- en bijscholen van zowel het burger- als militair personeel behoren tot de voornemens. Vervolgens riep de minister het personeel op om zich ook in dit jaar van haar beste zijde te laten zien zodat het prestatie niveau van deze organisatie verhoogd kan worden.

NIEUWSBERICHTEN