SOLDIER CARE AND AWARENESS SUBJECT MATTER EXPERTS EXCHANGE

01-09-2016

Een drieman tellende delegatie van de South Dakota National Guard was van 18 tot 19 augustus op bezoek bij het Ministerie van Defensie. In het kader van het partnerschap met de National Guard van South Dakota hebben deskundigen van Personeelszorg expertise uitgewisseld.

Het voornaamste doel van het bezoek van de Amerikaanse gasten was om met de Surinaamse defensie partner breedvoerig en openhartig van gedachten te wisselen over onderwerpen, die van invloed zijn op de inzetbaarheid van militairen. Hierbij wordt gedacht aan kwesties als het verlies van strijdmakkers, PTSS, discriminatie, veiligheid, seksueel molest enz. De doelgroep van deze expertise uitwisseling was personeel van de afdeling G5, Personeelszorg, waaronder maatschappelijk werkers, sociologen en geestelijke verzorgers. Verder waren het Militair Hospitaal en de verschillende legeronderdelen, alsook de C.I.V.D. vertegenwoordigd.

Militaire organisaties over de hele wereld worstelen met kwesties die op alle militairen van invloed zijn, ongeacht de etikettering van de factoren. Deze expertise uitwisseling stelt de specialisten in staat om een ​​beter inzicht te krijgen in elkaars methoden voor de aanpak van problemen die invloed hebben op het functioneren van militairen. Zowel van Surinaamse als van Amerikaanse zijde werden onderwerpen ingebracht die breedvoerig besproken werden, waarna er aanbevelingen en oplossingsmodellen werden aangedragen.

Het hoofd G5, majoor Sieglien Grot, gaf aan dat de individuele bereidheid van de militairen voor hun taakuitvoering is onderworpen aan aspecten van het individuele gedrag en motivatie.  Zij stelde dat het monitoren van de algemene gezondheid en welzijn van militairen een verantwoordelijkheid is van Personeelszorg; “Wij, de verzorgers van de defensieorganisatie, hebben de moeilijke, maar goed gewaardeerde taak om te helpen bij het opbouwen en onderhouden van de gereedheid van militairen, zodat wanneer de natie roept, zij goed voorbereid zijn”.

Gedurende deze twee dagen hebben de deskundigen zich gericht op de geestelijke gezondheid en behandeling van problemen. Volgens majoor Grot kwam de expertise uitwisseling in deze setting goed tot zijn recht. Zij kijkt, samen met haar Amerikaanse counterpart, uit naar een follow up van deze uitwisseling. 

NIEUWSBERICHTEN