De Militaire Politie (MP)

De Militaire Politie (MP), dit zijn de opsporingsambtenaren in onze organisatie.

MP motorfiets

 

Het Korps Militaire Politie is een zelfstandig onderdeel van het Nationaal Leger en  is onder meer belast met:

  • het verrichten van politiewerkzaamheden t.b.v het Nationaal Leger zowel in Paramaribo als op de detachementen en in de districten;
  • het op aanvraag verlenen van assistentie aan het Korps Politie Suriname;
  • zorgdragen voor orde, rust en veiligheid bij krijgsraadzittingen;
  • motor-escorten voor hoogwaardigheidbekleders, alsook bij prioriteittransporten;
  • toezicht op grensoverschrijding d.m.v. het uitvoeren van immigratiewerkzaamheden op de internationale luchthaven van Suriname, de J.A. Pengel Luchthaven en de aangewezen grensdoorlaatposten in Suriname (de districten Nickerie (South Drain), Marowijne (Albina) en Paramaribo (vliegveld Zorg & Hoop);
  • deelname in het bijzonder opsporingsteam JAP-team (team belast met de controle op drugstransporten vanuit de J.A.Pengel luchthaven);
  • ondersteunen van de anti-narcotica dienst van het KPS;
  • specialistische opsporingswerkzaamheden (controle op echtheid van reisdocumenten bij grensoverschrijding en andere technische recherche werkzaamheden);
  • grensbeveiligingswerkzaamheden namelijk controle en toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart d.m.v. veiligheidscontrole op passagiers in het grensgebied;
  • opsporen en onderzoeken van strafbare feiten gepleegd door militairen (ook door burgers indien die in vereniging met militairen strafbare feiten hebben gepleegd);

 MP-parade