Curriculum vitae minister van Defensie

Curriculum vitae Ronni Benschop
Minister van Defensie

 

Minister Benschop is geboren op 19 november 1955 te Paramaribo, Suriname.

 

In januari 1975 rondde hij de vliegverkeersleidersopleiding af aan Koninklijke Luchtvaartschool, en wel in de rang van Vliegverkeersleider derde klasse.

Tot november 1975 diende hij op de Marinebasis de Kooy in Nederland in de rang van Vliegverkeersleider tweede klasse.

 

Op 11 november 1975 trad in dienst van de Surinaamse Krijgsmacht, waar hij verschillende functies vervulde.

 

In 1979 behaalde hij de correspondentiecursus “Toegepaste Psychologie” aan het Nederlandse Koninklijke Succes Instituut.

 

In 1981 rondde hij de cursus “Industriële Elektronica” van de Telecommunicatie Maatschappij Suriname (Telesur) af,  die werd verzorgd onder auspiciën van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

 

In 1984 en 1986 volgde hij radio elektronica cursussen, respectievelijk bij Siteltra S.A. in Sao Paolo, Brazilië, en in de Verenigde Staten bij Sunair Electronics Inc. in Fort Lauderdale, Motorola Inc. in Fort Lauderdale,  Southcom International Inc. in California en Motorola Inc. in Arizona.

 

In 1989 behaalde hij de Voortgezette Officiersopleiding in de Legercommunicatie (ESAO, Curso de Communicaçoës) in Rio de Janeiro, Brazilie en werd dienopvolgend bevorderd tot Majoor in 1990.

 

In 1998 werd hij benoemd tot hoofd van het Kabinet Militaire Zaken op het Ministerie van Defensie.

 

In april 2000 voltooide hij de “International Defense Management Course” aan de Defense Resources Management Institute” van de “Naval Postgraduate School” te Monterrey in California, Verenigde Staten van Amerika.

 

Op 9 juli 2001 werd hij benoemd tot hoofd Defensie Strategische Planning en Opleidingen op het Ministerie van Defensie.

 

In april 2002 volgde hij met succes de “Netherlands Defense Orientation Course” (NDOC) in de sfeer van Defensie Diplomatie, aan het Instituut Defensie Leergangen in Den Haag, Nederland.

In december 2002 studeerde hij af voor de “Special Course for Higher Political and Strategic Studies” aan de  “Escola Superior de Guerra”, de “War College” in Rio de Janeiro, Brazilië.

 

Van december 2002 tot en met januari 2011 heeft hij de Minister van Defensie geadviseerd over verscheidene onderwerpen gerelateerd aan Defensie en Veiligheid. Hij is ook in verschillende commissies, gericht op deze aangelegenheden, betrokken geweest,

 

Op 01 februari 2011 is hij benoemd tot Chef-Staf van het Nationaal Leger en dienovereenkomstig bevorderd tot Luitenant-Kolonel. Met zijn aanstelling tot plaatsvervangend Bevelhebber van het Nationaal Leger op
10 juli 2013, vond ook zijn bevordering plaats tot Kolonel.

 

Zijn benoeming tot Bevelhebber van het Nationaal Leger op 04 februari 2014 is gevolgd door zijn bevordering per dezelfde datum tot Brigade Generaal.

 

Te rekenen van 12 augustus 2015 is Brigade General Benschop de eerste actieve Bevelhebber van het Nationaal Leger, die is benoemd tot Minister van Defensie. De eerste civiele positie in zijn professionele carrière.

 

Minister van Defensie, Brigade Generaal (b.d.) Benschop is getrouwd met mevrouw Lalita Sewnath.