vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Juspol en Buza initiëren workshop mensenrechten

20-10-2016

Bij de toetreding tot mensenrechten verdragen accepteert een Staat vrijwillig om de in het verdrag verankerde mensenrechten te respecteren en te waarborgen. In het jaar 1987 is Suriname partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van de mens. Als partijstaat is de verplichting informatie te verstrekken aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens inhoudende maatregelen die zijn ondernomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van het Verdrag. In dit kader heeft het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) samen met Buitenlandse Zaken (Buza) van 18 tot 20 oktober 2016 een 3 daagse “Workshop for the enhanced capacity on Suriname´s treaty body engagement: Reporting to CESCR and moving towards UNCAT ratification “georganiseerd. De eerste twee dagen was de essentie in die workshop zich concentreren op het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) en het daarbij behorend rapportage proces.

De  derde dag donderdag 20 oktober is volledig gewijd aan het VN Verdrag betreffende het tegengaan van folteringen, waarvan de minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, de opening had verricht. De afsluiting is verricht door de waarnemend directeur van Juspol, Humphrey Tjin Liep Shie. In de speech van de bewindsvrouw heeft zij aangegeven dat het beleid van Juspol gebaseerd is op het waarborgen van de rechtsveiligheid en bescherming bieden aan ieder burger in Suriname. “ Het is de bedoeling dat ieder individu het recht heeft om als volwaardig mens door het leven te gaan, daarom is het ook zo dat het ministerie dusdanige conditie schept, welke moeten bijdragen aan het vergroten van de rechtsveiligheid en adequaat bescherming bieden aan ieder mens welke zich op Surinaams grondgebied bevindt”. De minister was in mei van dit jaar naar Geneve, Zwitserland geweest voor de 25ste sessie van de Universal Periodic Review. En daar heeft Suriname direct aangegeven 105 aanbevelingen te zullen ondersteunen. Het ministerie is van mening dat foltering en alle andere vormen van mishandeling verbannen moeten worden.

Tot slot gaf de minister aan dat Juspol erg ingenomen is met de enthousiaste houding van de vertegenwoordigers van de Convention Torture Initiative (CTI) en de begeleiding welke zij aanbieden. Zij complimenteerde de vertegenwoordigers van CTI en benadrukte te rekenen op een goede samenwerking en assistentie. Verder waren de sprekers: Dominicus Supratikto, ambassadeur van Indonesië in Suriname, Alexis Armstrong United Nations Development Programme die de UN resident coördinator Richard Blewitt verving. Na al deze speeches startte de sessie verzorgd door Alice Edwards, hoofd van het CTI secretariaat.

NIEUWSBERICHTEN