Overheid


LVV’ers getraind in bemonstering van met pesticide gecontamineerde bodems

05-09-2018

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is samen met het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, getraind in het bemonsteren van met pesticide gecontamineerde bodems. Er zijn monsters gehaald van onder andere te Mariënburg in het district Commewijne. Dit geheel van activiteiten maakt deel uit van het Obsolete Pesticides Global Enviroment Facility (GEF) Project met als doel het verantwoord gebruik van pesticides in het Caraibisch gebied.

De ‘on the job’ training is verzorgd door bodemonderzoek-deskundige dokter Gaius Eudoxie van de University of the West-Indisch in Trinidad & Tobago. Vorig jaar 2017 was Eudoxie reeds in Suriname voor het afnemen van bodemmonsters in diverse landbouwgebieden. Na analyse blijkt dat er resten van pesticide is aangetroffen in de bodem. Specifieker onderzoek naar pesticide is van belang. In navolging daarop zijn er plotten uitgezet voor het nemen van bodemmonsters. Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op openbare plekken, die vanwege hun toegankelijkheid voor eenieder, een gevaar kunnen vormen voor de gemeenschap. In het woongebied Mariënburg werd er toendertijd het mierenverdelgingsmiddel HCH gebruikt en opgeslagen. Dit spul blijft minstens zestig jaren in de bodem. De genomen bodemmonsters zijn opgestuurd naar Trinidad & Tobago voor verder onderzoek op pesticide. Als pesticide aanwezig blijkt, zullen stappen ondernomen worden ter sanering van dat spul teneinde het kwijt te raken.

Enkele jaren geleden heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO, onderzoek gedaan in het Caraibisch gebied op de aanwezigheid van pesticides in de bodem en hoe daarmee omgegaan werd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodem en waterwegen erg vervuild waren met verdelgingsmiddelen. Dit is de aanleiding geweest dat het Obsolete Pesticide GEF Project is ogezet. Dertien (13) Caribische landen, waaronder Suriname, doen mee aan dit project. De GEF zorgt voor de financiën en FAO coördineert het geheel.-

NIEUWSBERICHTEN