Overheid


Waardering aan agrariërs voor bijdrage aan samenleving

12-10-2018

‘Agrariërs moeten beter gewaardeerd worden voor het leveren van hun bijdrage binnen de samenleving.’ Dit heeft minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van LVV aangegeven tijdens de bloemenhulde bij het monument van agrariër Shivakoemar Kisoensingh, dat op het terrein van Landbouwmarkt Kwatta staat. Jaarlijks wordt er op 8 oktober ‘Dag der Agrariërs’ gevierd in Suriname. Op deze dag wordt er extra aandacht gegeven aan de agrariërs. De LVV-bewindsman is van mening dat niet alleen op 8 oktober de agrariërs gewaardeerd moeten worden. Ze moeten elke dag die waardering en respect krijgen omdat het in principe elke dag “ Dag der Agrariërs” is.

De leden van de verschillende organisaties hebben tijdens deze ontmoeting aangegeven met welke problemen de sector zit. Eén van de problemen is de vergrijzing binnen de sector. Er is door de leden aangegeven om jongeren te interesseren een agrarisch studie te kiezen, zodat er wat meer kader in deze sector komt. Minister Soerdjan roept iedereen op samen te bundelen om de problemen op te lossen. Er moet structureel en opbouwend gewerkt worden om de agrarische sector te brengen naar een hoger niveau.

De bloemenhulde is ook een aanzet tot Wereld Voedseldag (WVD) die op 16 oktober wordt gevierd en is geproclameerd door de Verenigde Naties. Het thema van dit jaar is “ A zero hunger world by 2030 is possible”. De komende dagen zullen er heel wat activiteiten plaatsvinden die in samenwerking met andere organisatie en of bedrijven door het ministerie van LVV wordt georganiseerd.

NIEUWSBERICHTEN