Overheid


Mijnen/afgraven van schelpen en schelpzand wederom

16-02-2017

Op basis van een regeringsbesluit daterende, 27 december 2016, heeft de regering van de republiek Suriname, na evaluatie van de resultaten van de milieu effectenstudie welke door het Ministerie van NH in samenwerking met het Wereld Natuurfonds verricht zijn, besloten om het mijnen/afgraven van schelpen en schelpzand wederom, maar wel onder strikte voorwaarden open te stellen.

 

Dit besluit is genomen op basis van overwegingen vanuit de overheid om een balans te creeren tussen het garanderen van schelpen voor de bouw en constructie sector,de economische bedrijvigheid en het zorgvuldig omgaan met de natuur. Na al het voorbereidend werk afgerond te hebben heeft het Ministerie van NH besloten de schelp en schelpzand afgravingen vanaf 15 februari 2017 wederom open te stellen.

 

Ten aanzien van de schelpzand afgravingen te braamspunt, is er aan 4 concessionarissen die al over een geldige concessie beschikten toestemming verleend om onder strenge voorwaarden en monitoring vanuit de mijninspectie van de GMD, aldaar afgravingen te verrichten. Hiertoe zijn er na inspecties te Braamspunt nieuwe concessie voorwaarden gesteld, met speciale aandacht aan de enorme aanwas van nieuwe schelpen te braamspunt en aan de bescherming van de broedplaatsen van de zeeschildpadden in dat gebied conform de Natuurbeschermingswet 1954 (S.B. 1954 no. 26).

 


Het ministerie rekent op uw begrip en geeft de garantie dat er alles aan wordt gedaan om met name de broedplaatsen van de zeeschildpadden niet te verstoren.

 

 

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

NIEUWSBERICHTEN