vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
NATUURLIJKE HULPBRONNEN


Diensten

Dienst Water Voorziening (DWV)   
Voorziet het binnenland en het kustgebied van gezond, voldoende drinkwater. 
De DWV is belast met het brengen van drinkwater naar gebieden die nog niet 
op een officieel distributienetwerk zijn aangesloten.
Met behulp van distributie pompen wordt het water via transport en leidingen 
naar de huishoudens gepompt.Op de lokaties waar de huishoudens nog niet zijn
aangesloten wordt drinkwater per watertrucks naar de huizen vervoerd en geleverd.

 

 

De Dienst Electriciteits Voorziening (DEV) 
Deze dienst heeft als taak de ontwikkeling te brengen naar het binneland in de vorm 
van energie-voorziening. 
Hun werkgebied is verdeeld in 4 regio's oftewel rivieren waaronder: de Marowijnerivier, 
de oorsrpong van de Suriname-en Saramaccarivier en de Cottica. 
Binnen deze dienst zijn 250 mensen belast met de het totaal leveringsproces van energie 
aan de voorgenoemde gebieden.
De dorpen worden voorzien van stroomgeneratoren die op hun beurt weer worden gevoed 
met diesel. De brandstof wordt op reguliere tijden geleverd door de DEV aan de desbetreffende 
gebieden.
  
De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD). 
Deze dienst houdt zich bezig met de geologische kartering en het vervaardigen 
van geologische kaarten. Zij zijn belast met de inventarisatie van de in Suriname voorkomende 
delfstoffen, en bieden advies aan de minister met betrekking tot mijnbouwrechten en de controle hiervan. 
Zij verschaffen een dienstverlening in de vorm van informatie aan derden bijv. het aanvragen van
concessies en de vastgestelde afspraken waar men zich aan moet houden.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn er ongeveer 350 manschappen nodig.
De werkzaamheden die plaatsvinden bij de kartering en invenarisatie van de delfstoffen worden op het de GMD 
ondersteunt door de volgende afdelingen:
- Velddienst : die belast is met het samenstellen van veldploegen. Zij zijn belast met het verzamelen  van delfstoffen uit het veld.
- Technische dienst : is belast met de logistieke faciliteiten voor de verldgroepen n.m. het vervoeren van de groepen
- Laboratorium : onderzoekt monsters, verzamelt uit het veld.
De verzamelde data van alle bovenstaande afdelingen wordt in een werkverslag, gemaakt door 
               een geoloog, verder verstuurt naar de afdeling tekenkamer.
-Tekenkamer : Deze is belast met het vervaardigen van kaarten, bijhouden van de kaartarchief en het inbinden 
               van werkverslagen