Overheid


Schakel Instituut Middelbaar Onderwijs Officieel Geopend (1)

30-06-2015

Schakel Instituut Middelbaar Onderwijs Officieel Geopend

Het Schakel instituut Middelbaar Onderwijs (SMO) is op maandag 27 april officieel geopend. Het instituut vervangt de schakel- en brugklassen die de leerlingen van het lager beroeps gericht onderwijs (lbgo) de kans boden om vervolgonderwijs te genieten op het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao). Het blijft een tweejarige opleiding, alleen worden de huidige leerlingen nu ook in de gelegenheid gesteld om bij de afronding mee te doen aan het toelatingsexamen vwo/havo. “We moeten onze jeugd meer kansen bieden, anders komen ze nooit hoger op de maatschappelijke ladder. De kansen kunnen alleen verbreed worden door de doorstromingsregels aan te passen,” zei minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling bij de officiële opening.

De bewindsman gaf aan dat de doorstromingsregels al sinds jaren niet voldoen aan de internationale standaarden. Het slagingspercentage van het gewoon lager onderwijs zou als gevolg hiervan veel hoger moeten liggen. Adhin vroeg zich na zijn aantreden af waarom dit nimmer was aangepakt. “Ik ben echter niet gebleven bij het stellen van die vraag. Ik ben begonnen het probleem aan te pakken.” Er werd beleid gemaakt om een vangnet te creëren voor leerlingen die zijn blijven haken bij bepaalde opleidingen. De instelling van het avond VWO en het SMO zijn daar onderdeel van, alsook de aanpassingen van het curriculum van alle bestaande niveau’s.

De opleiding is vorig jaar gestart met 200 leerlingen, na enkele afvallers kwam het aantal op 189. Het onderwijzerskorps telt 13 leraren. Volgens onderwijsdirecteur Robert Peneux blijft deze opleiding bestaan tot en met 2020 in dit formaat. In de toekomst zullen meerdere studierichtingen aan worden toegevoegd. Vanaf het volgend schooljaar kunnen muloleerlingen die twee keer zijn afgewezen zich inschrijven. Zowel de directeur als de minister zetten zich in om het in aanbouw zijnde gebouw van het SMO aan de Metaalstraat af te ronden, zodat de opleiding kan verhuizen. De leerlingen worden nu geaccommodeerd in het gebouw van het IOL.

NIEUWSBERICHTEN