vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Afronding capaciteitsversterking Saramacca met uitvoering bestrating Falweg

07-05-2014

In het district Saramacca wordt de Falweg in het Ressort Jarikaba in verband met het decentralisatie programma van dit district bestraat. De contract ondertekening en het startsein vond heden o.l.v DC Ravin Jiawan, de leiding van het ministerie RO, Directie en staf van het DLGP projectbureau , notabelen van het district en een goed opgekomen publiek plaats. Het gaat om  het afsluiten van het capaciteitsversterkings programma van dit district.

CapaciteitsversterkingFalweg
Dit project is gekozen door de districtsraad  nadat de Ressortraads leden van alle 6 ressorten in een bijeenkomst met het project Bureau Decentralisatie middels een matrix met criteria ( o.a toegankelijkheid van de weg, aantal inwoners, toegang tot scholen)  gescoord hadden  voor de wegen die in aanmerking kwamen. De Falweg kreeg dus van alle wegen de hoogste score.  Het district moet aantonen dat zij middels de Ressortraden en de districtraad prioriteitskeuzen op een neutrale manier kunnen maken, dat de Technische afdeling instaat is toezicht te houden op de uitvoering  van civiel technische werken, de Financiële afdeling correct de financiële afhandelingen verricht en dat het Burger Informatie Centrum actief en tijdig de burgers informeert. De burgers zijn in een meeting ingelicht over het project en heeft de bestuursdienst ook huis aan huis de voorlichting verzorgd. Hierdoor hebben 5 burgers zich opgegeven voor een vrijwillige buurtcommittee en zijn ze door DC Jiawan geïnstalleerd om hun mede burgers te stimuleren de aannemer het werk vlot te laten uitvoeren en ook toezicht de houden op de kwaliteit van het werk.

Technische gegevens van de weg
De Falweg is ongeveer 1 km lang. De lozingen aan weerszijden zullen opgehaald  en de duikers doorgestoken worden. De bermen worden op profiel afgewerkt.Het wegdek inclusief inritten worden geëgaliseerd en straatstenen van 7,5 cm worden gebruikt voor de bestrating. Deze weg is heel belangrijk voor de bewoners van Jarikaba omdat het een landbouw gebied is en de toegankelijkheid naar hun economische activiteiten verbetert wordt.Bas Achmadali bij stenenlegging Falweg
Aanbesteding
Het aannemingsbedrijf  AGWW is na openbare aanbesteding in aanmerking gekomen voor het werk met een aanneemsom inclusief stelpost van srd.625,508. De bestrating zal eind augustus 2014 opgeleverd worden. Hierna heeft het district de capaciteit om soortgelijke werkzaamheden geheel zelfstandig uit te voeren.

 

NIEUWSBERICHTEN